Narzędzia:

Posiedzenie: 46. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


20 i 21 lipca 2022 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

4
Odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej

5
Zmiany w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały


6
Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


7
Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych

Poprawka


8
Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


9
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 1-4, 6-9, 13-16, 18


10
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 5


11
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 10


12
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 11


13
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 12


14
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 17


15
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 19


16
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


17
Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 5-8


18
Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 9, 10


19
Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4


20
Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


21
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Wniosek o odrzucenie ustawy


22
Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 1, 3


23
Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Wnioski mniejszości 1, 2


24
Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 2


25
Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


26
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


27
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 13


28
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


29
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 15


30
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 17


31
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8-10


32
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


33
Ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Poprawka 1


34
Ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Poprawka 2, 4, 5


35
Ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Poprawka 3


36
Ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Poprawka 6


37
Ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


38
Ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Poprawka 1, 3, 6, 7


39
Ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Poprawka 2


40
Ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


41
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


42
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


43
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


44
Ustawa o ekonomii społecznej

Poprawka 1-5


45
Ustawa o ekonomii społecznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


46
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Wniosek o odrzucenie ustawy


47
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie projektu


48
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


49
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


50
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


51
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2021 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2021 roku

Wniosek o odrzucenie


52
Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2021 roku

Wniosek o odrzucenie


53
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


54
Ustawa o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku

Poprawka


55
Ustawa o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


56
Stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego

Wniosek o podjęcie uchwały


Nr głosowania 4
Temat głosowania
Odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej
Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 1-4, 6-9, 13-16, 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 5-8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 9, 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 1, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Wnioski mniejszości 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8-10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Poprawka 2, 4, 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Poprawka 1, 3, 6, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o ekonomii społecznej

Poprawka 1-5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o ekonomii społecznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2021 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2021 roku

Wniosek o odrzucenie

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2021 roku

Wniosek o odrzucenie

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania