Narzędzia:

Posiedzenie: 46. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


20 i 21 lipca 2022 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


2
Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


3
Drugie czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania