Narzędzia:

Posiedzenie: 46. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


20 i 21 lipca 2022 r.