Narzędzia:

Posiedzenie: 41. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


27 i 28 kwietnia 2022 r.