Narzędzia:

Posiedzenie: 41. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


27 i 28 kwietnia 2022 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania