Narzędzia:

Posiedzenie: 41. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


27 i 28 kwietnia 2022 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

2
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


3
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 1


4
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 2


5
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 3


6
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 4, 10


7
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 5


8
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 6


9
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 7


10
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 8


11
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 9


12
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 11


13
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 12


14
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 13


15
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 14, 15


16
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


17
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


18
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


19
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 1, 2


20
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


21
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawka


22
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


23
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


24
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-5


25
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 8, 15


26
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


27
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 10, 12-14


28
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11, 16


29
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


30
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Wniosek o odrzucenie projektu


31
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Wniosek o przyjęcie projektu


32
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 4


33
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 6, 9-11


34
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5, 7, 8


35
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


36
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie projektu


37
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 1, 2


38
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


39
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu


40
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Poprawka 1, 2


41
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


42
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii

Poprawka


43
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


44
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie projektu


45
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie projektu


46
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 2
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 4, 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 14, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 8, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 10, 12-14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11, 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 6, 9-11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5, 7, 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Poprawka 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania