Narzędzia:

Posiedzenie: 35. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


11 i 12 stycznia 2022 r.