Narzędzia:

Posiedzenie: 60. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


6 i 7 sierpnia 2014 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania