Narzędzia:

Dnia 06-08-2014 godz. 11:11:59

Za: 37 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 28