Narzędzia:

Posiedzenie: 60. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


6 i 7 sierpnia 2014 r.