Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z6
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
10 06.02.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie roślin przed agrofagami.

retransmisja posiedzenia

9 30.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 56, druki sejmowe nr 65 i 165).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 56 A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 57, druki sejmowe nr 155 i 166).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 57 A).

retransmisja posiedzenia

8 30.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk senacki nr 53, druki sejmowe nr 63 i 126).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 53 A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk senacki nr 54, druki sejmowe nr 62 i 125).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 54 A).

retransmisja posiedzenia

7 23.01.2020
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji pszczelarstwa i polityki państwa w zakresie ochrony i wsparcia pszczelarstwa.
 2. Informacja Ministra Klimatu na temat aktualnej sytuacji pszczelarstwa w Polsce.
 3. Jakie możliwości odbudowy pszczelarstwa w Polsce może wskazać rząd?
  Materiały:
  Minister Klimatu
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2

retransmisja posiedzenia

6 17.01.2020
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 6), Komisji Środowiska (nr 6)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

retransmisja posiedzenia (z przyczyn technicznych tylko obraz)

zapis dźwiękowy posiedzenia

5 14.01.2020
 1. Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku drobiu w związku z wystąpieniem wirusa H5N8 w niektórych regionach kraju.
  Materiały:
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

retransmisja posiedzenia

4 09.01.2020
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 4), Komisji Środowiska (nr 3)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 28, druki sejmowe nr 87, 93 i 93-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 28 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał:
  Związek Powiatów Polskich

retransmisja posiedzenia

3 10.12.2019
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zamierzeniach resortu w X kadencji Senatu.

retransmisja posiedzenia

2 10.12.2019
 1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
 2. Sprawy organizacyjne.

retransmisja posiedzenia

1 13.11.2019
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

z6
Poprzednia strona