Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
6 08.01.2020
14.01.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 6), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 5)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 30, druki sejmowe nr 69 i 107).
  Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 30 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  materiały:
  Opinia Biura Legislacyjnego
  materiał porównawczy
  Opinia prof. dr hab. Władysława Czaplińskiego
  Aneks do opinii
  Opinia prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka
  Materiały:
  Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
  Prezes Sądu Apelacyjnego w Bielsku-Białej, uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
  Krajowa Izba Radców Prawnych
  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego   
  Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu
  Krajowa Izba Radców Prawnych
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
  Organization for Security and Co-operation in Europe

  Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
  Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
  Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”  
  Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

retransmisja posiedzenia - cz.1

retransmisja posiedzenia - cz. 2