Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Nr Data Porządek obrad
106 17.10.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (druk senacki nr 1323, druki sejmowe nr 3719 i 3787).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1323 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

105 24.09.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1302, druki sejmowe nr 3762, 3786 i 3786-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1302 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

104 02.08.2019
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

retransmisja posiedzenia

103 30.07.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (druk senacki nr 1264, druki sejmowe nr 3620 i 3650).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1264 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk senacki nr 1263, druki sejmowe nr 3618 i 3674).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1263 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk senacki nr 1269, druki sejmowe nr 3653 i 3682).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1269 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

102 09.07.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk senacki nr 1234, druki sejmowe nr 3520 i 3578).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1234 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

101 21.05.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1186, druki sejmowe nr 3408, 3462 i 3462-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki 1186 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1187, druki sejmowe nr 3409, 3463 i 3463-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki 1187 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk senacki nr 1177, druki sejmowe nr 3176, 3397 i 3397-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki 1177 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

100 08.05.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej (druk senacki nr 1165, druki sejmowe nr 3266 i 3383).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek ( druk senacki nr 1165 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

99 08.05.2019
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 88), Komisji Zdrowia (nr 99)
 1. Rozpatrzenie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (druk senacki nr 1149, druki sejmowe nr 3297 i 3361).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1149 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

98 10.04.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1143, druki sejmowe nr 3303, 3348 i 3348-A).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy  (druk senacki nr 1143 A).

retransmisja posiedzenia

97 19.03.2019
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 164), Komisji Zdrowia (nr 97)
 1. Sytuacja i perspektywy zmian w opiece długoterminowej w Polsce.

retransmisja posiedzenia