Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
117 03.03.2015 r.
 1. Węgiel brunatny w południowo-zachodniej Wielkopolsce – przewidywane skutki eksploatacji odkrywkowej
  Porządek obrad:
 • Geologiczne i hydrogeochemiczne uwarunkowania w rejonie występowania złóż węgla brunatnego w środkowej i południowo-zachodniej Wielkopolsce - prof. zw. dr hab. Józef Górski, dr Marcin Siepak.
 • Prognozy rozwoju lejów depresji w kolejnych planach odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego ze złóż w południowo-zachodniej Wielkopolsce  i ich skutki - prof. zw. dr hab. Jan Przybyłek, prof. zw. dr hab. Alfred Kaniecki.
 • Wpływ ochrony złóż węgla brunatnego i ich potencjalnej eksploatacji na rozwój przestrzenny południowo-zachodniej Wielkopolski - informacja o opracowaniu Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego - dyrektor Biura Marek Bryl.
 • Zasady zrównoważonego rozwoju a potencjalna eksploatacja kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce - prof. dr hab. Waldemar Ratajczak, prof. dr hab. Marek Szewczyk.

  retransmisja posiedzenia cz. 1.

 retransmisja posiedzenia cz. 2.

116 11.02.2015 r.
 1. Funkcjonowanie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w systemie instytucjonalnego wdrażania osi środowiskowych Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko w Perspektywie Finansowej 2014-2020".
   - zapis audio cz. 1
   - zapis audio cz. 2.

115 06.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do ustawy o odnawialnych źródłach energii.

            retransmisja posiedzenia

114 04.02.2015 r.
 1. System gospodarowania elektroodpadami – wyzwania i zagrożenia.

            retransmisja posiedzenia

113 29.01.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 817, druki sejmowe nr 2604, 3006 i 3006-A).
  Materiały:
  Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej
  PGE Polska Grupa Energetyczna
  Koalicja Klimatyczna
  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 2
  Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
  Związek Gmin Wiejskich RP
  Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  Konfederacja Lewiatan 
  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
  Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
  Polski Komitet Energii Elektrycznej - opinia dla Komisji Gospodarki Narodowej
  Polski Komitet Energii Elektrycznej - opinia dla Komisji Środowiska
  Stowarzyszenie Ekologiczne
  Towarzystwo Obrotu Energią
  Zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej
  Stowarzyszenie Producentów Polska Biomasa
  Towarzystwo na rzecz Ziemi
  Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
  Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
  Uwagi obywatelskie 1
  Uwagi obywatelskie 2
  Uwagi obywatelskie 3
  Uwagi obywatelskie 4
  Uwagi obywatelskie 5
  Uwagi obywatelskie 6

             retransmisja posiedzenia
 

113 04.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 817, druki sejmowe nr 2604, 3006 i 3006-A) - kontynuacja posiedzenia
  Materiały do posiedzenia:
  Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej
  PGE Polska Grupa Energetyczna
  Koalicja Klimatyczna
  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 2
  Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
  Związek Gmin Wiejskich RP
  Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  Konfederacja Lewiatan 
  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
  Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
  Polski Komitet Energii Elektrycznej - opinia dla Komisji Gospodarki Narodowej
  Polski Komitet Energii Elektrycznej - opinia dla Komisji Środowiska
  Stowarzyszenie Ekologiczne
  Towarzystwo Obrotu Energią
  Zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej
  Stowarzyszenie Producentów Polska Biomasa
  Towarzystwo na rzecz Ziemi
  Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
  Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
  Energa Wytwarzanie SA
  Rada Powiatu Będzińskiego
  Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
  Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
  Polskie Stowarzyszenie Biogazu
  Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej
  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
  Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
  Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
  Instytut Energetyki Odnawialnej
  Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła"PORT PC"
  Uwagi obywatelskie 1
  Uwagi obywatelskie 2
  Uwagi obywatelskie 3
  Uwagi obywatelskie 4
  Uwagi obywatelskie 5
  Uwagi obywatelskie 6
  Uwagi obywatelskie 7 - ( 30.01.2015)
  Uwagi obywatelskie 8 - (4.02.2015)

          retransmisja posiedzenia

112 09.01.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do ustawy ozmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

             rentansmisja posiedzenia

111 30.12.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o  zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 798, druki sejmowe nr 2769 i 2951).

           retransmisja posiedzenia

110 30.12.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Gospodarka wodna; Środowisko; Państwowa Agencja Atomistyki; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego (druk senacki nr 802, druki sejmowe nr 2772, 2978 i 2978-A).

           retransmisja posiedzenia

109 18.12.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

 retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona