Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

z15
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
8 13.03.2012 r.
 1. Zarządzanie środowiskiem w gminach - problemy i perspektywy.

7 14.02.2012 r.
 1. Rozpatrzenie rządowego dokumentu Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2010 roku (druk sejmowy nr 45).
6 07.02.2012 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2012 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Gospodarka wodna; Środowisko; Państwowa Agencja Atomistyki; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Babiogórskiego Parku Narodowego, Białowieskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Bory Tucholskie, Drawieńskiego Parku Narodowego, Gorczańskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Góry Stołowe, Kampinoskiego Parku Narodowego, Karkonoskiego Parku Narodowego, Magurskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego, Ojcowskiego Parku Narodowego, Pienińskiego Parku Narodowego, Poleskiego Parku Narodowego, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Słowińskiego Parku Narodowego, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Ujście Warty, Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Wolińskiego Parku Narodowego (druk senacki nr 53, druki sejmowe nr 44, 134 i 134-A).
5 31.01.2012 r.
 1. Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze środowiska.
 2. Wnioski  z Konferencji Klimatycznej ONZ COP17 w Durbanie w RPA.
 3. Plan prac legislacyjnych i priorytety resortu środowiska.
4 18.01.2012 r.
 1. Przyjęcie planu pracy.
 2. Podział prac nad ustawą budżetową na rok 2012.
3 19.12.2011 r.
 1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
 2. Propozycje tematów do planu pracy.
2 17.11.2011 r.
 1. Sprawy organizacyjne.
1 17.11.2011 r.
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego.
z15
Poprzednia strona