Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

  • Stanowisko Komisji Środowiska w sprawie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • Stanowisko Komisji Środowiska w sprawie problemów sektora  leśno-drzewnego w Polsce
    Odpowiedzi:
    Minister Środowiska
  • Stanowisko Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie gospodarki wodnej w Polsce
  • Stanowisko Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie ochrony siedlisk i lęgów ptaków gniazdujących w budynkach
  • Stanowisko Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej - 1 sierpnia 2012 r.