Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
126 21.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.

           retransmisja posiedzenia

125 21.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (cd.) (druk senacki nr 907, druki sejmowe nr 3106, 3353 i 3353-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Kilmatyzacji
  Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji
  Krajowe Forum Chłodnictwa
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ReBaNo
  TERKOKLIMA  Firma Handlowo - Usługowa

           retransmisja posiedzenia

124 20.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druk senacki nr 907, druki sejmowe nr 3106, 3353 i 3353-A).
  Materiały:
  Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Kilmatyzacji
  Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji
  Krajowe Forum Chłodnictwa
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ReBaNo
  TERKOKLIMA  Firma Handlowo - Usługowa

           retransmisja posiedzenia

123 19.05.2015 r.
 1. Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju na temat projektowanych rozwiązań dotyczących problematyki wodno-kanalizacyjnej. 
  Informacja MIiR

          retransmisja posiedzenia

122 13.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 889, druki sejmowe nr 3033 i 3297).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał porównawczy
  Materiały:
  Opinia Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów

121 16.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

             retransmisja posiedzenia

120 08.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 859, druki sejmowe nr 3147 i 3216).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie

           retransmisja posiedzenia

119 14.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk senacki nr 857, druki sejmowe nr 1525, 3207 i 3207-A) - kontynuacja posiedzenia z 8 kwietnia 2015 r.
  Opinia  Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Prezydent m.st. Warszawy
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania 
  Stowarzyszenie Miasto Moje A W Nim
  Cityboard Media Sp. z o.o.
  Wspólnota Mieszkaniowa w Warszawie
  Prezydent m.st. Warszawy
  Prezydent  Miasta Gliwice (15.04.15)
  Kancelaria Radcy  Prawnego Grzegorza Fedorczuka
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie

          

119 08.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk senacki nr 857, druki sejmowe nr 1525, 3207 i 3207-A). 
  Opinia Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu
   Materiały:
  Prezydent m.st. Warszawy
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania 
  Stowarzyszenie Miasto Moje A W Nim
  Cityboard Media Sp. z o.o.
  Wspólnota Mieszkaniowa w Warszawie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie

                      retransmisja posiedzenia  

                    

118 18.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach”.

            retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona