Narzędzia:

Do zakresu działania Sekretariatu Szefa Kancelarii Senatu należy obsługa organizacyjna oraz kancelaryjno - biurowa Szefa Kancelarii Senatu.

tel. 22 694-94-10, 22 694-90-55

fax 22 694-92-24