Narzędzia:

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Skolimowski

e-mail:

 

Do zakresu działań inspektora ochrony danych należy wykonywanie obowiązków  określonych w  przepisach  o  ochronie  danych  osobowych  oraz  przepisach  wewnętrznych Kancelarii Senatu dotyczących ochrony danych osobowych.