Narzędzia:

Do zakresu działania Biura Polonijnego należy obsługa organów Senatu oraz Szefa Kancelarii Senatu w sprawach dotyczących opieki nad Polonią i Polakami za granicą, w szczególności:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji na temat sytuacji i problemów środowisk polskich i polonijnych w świecie oraz działań Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą;
  • współpraca z organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi oraz polskimi instytucjami poza granicami kraju, prowadzącymi działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą;
  • opracowywanie projektu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu Kancelarii Senatu w zakresie środków przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą;
  • obsługa procesu podejmowania decyzji w sprawie zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz rozliczania dotacji na realizację tych zadań, a także kontrola ich wykonania.


dyrektor Grzegorz Seroczyński
tel. 22 694 91 12
fax 22 694 92 05
p.o. wicedyrektora Karolina Orzechowska

Sekretariat:

(22) 694 91 12
(22) 694 91 20

Stanowisko do spraw Prawno – Organizacyjnych
(22) 694 90 36,
(22) 694 95 56,
(22) 694 92 64,
(22) 694 91 35

Stanowisko do spraw Programowo – Analitycznych
(22) 694 91 36,
(22) 694 90 38,
(22) 694 95 27,
(22) 694 92 32,
(22) 694 91 37,
(22) 694 91 65

Stanowisko do spraw  Ekonomiczno – Kontrolnych
(22) 694 92 58,
(22) 694 92 56,
(22) 694 91 89,
(22) 694 92 57,
(22) 694 91 86,
(22) 694 90 22