Narzędzia:

Do zakresu działania Biura Administracyjnego należy organizacyjno – techniczna i informatyczna obsługa Kancelarii Senatu, w szczególności:

  • administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, będącymi w trwałym zarządzie Kancelarii Senatu, oraz innymi nieruchomościami wykorzystywanymi przez Kancelarię Senatu;
  • utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej, informatycznej, telekomunikacyjnej, elektroakustycznej i telewizyjnej, w tym planowanie i realizacja zakupów;
  • zarządzanie składnikami majątkowymi Kancelarii Senatu;
  • zapewnienie bezpieczeństwa systemów i zasobów informatycznych Kancelarii Senatu oraz wspieranie użytkowników sprzętu komputerowego;
  • obsługa gastronomiczna i transportowa.

W skład Biura Administracyjnego wchodzą:

  • Dział Gospodarczy;
  • Dział Obsługi Administracyjnej;
  • Ośrodek Informatyki;
  • Dział Transportu.

 

dyrektor Piotr Kosiński
tel. 22 694 90 49
fax 22 694 91 11