Narzędzia:

Zespoły

Senacki Zespół ds. Wychowania Młodego Pokolenia

O zespole
Działalność
  • Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu do spraw Wychowania Młodego Pokolenia z 23.07.2015 r.

  • Sprawozdanie z działalności w 2013 roku Senackiego Zespołu do spraw Wychowania Młodego Pokolenia

  • Protokół z 2. posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia
  • Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Senackiego Zespołu do spraw Wychowania Młodego Pokolenia
  • Protokół z 1. posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia