Narzędzia:

Janina Sagatowska

  • Okręg wyborczy nr 54
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, V, IV

Senator IV i V kadencji

Urodziła się 16 maja 1950 r. w Leżajsku.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1978 r. ukończyła aplikację radcowską.

W latach 1972-1990 była radcą prawnym w Kombinacie Przemysłowym Huta "Stalowa Wola". Od 1990 do 1991 r. pełniła funkcję wicewojewody, a następnie do 1994 r. - wojewody tarnobrzeskiego. W okresie 1995-1997 była zatrudniona na stanowisku radcy prawnego w Biurze Radców Prawnych w Stalowej Woli. Od 2006 do 2010 r. zajmowała stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

W latach 2006-2010 sprawowała mandat radnej Rady Miasta Stalowa Wola, od 2010 do 2011 r. była radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W Senacie IV kadencji przewodniczyła Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. Pracowała także w komisjach: Gospodarki Narodowej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz w Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej. W Senacie V kadencji była zastępczynią przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz członkinią Komisji Ochrony Środowiska.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Jest wdową, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 54 - powiaty: leżajski, niżański, stalowowolski i tarnobrzeski oraz miasto na prawach powiatu Tarnobrzeg.