Narzędzia:
Władysław Ortyl

Władysław Ortyl

  • Mandat wygasł z powodu wyboru na marszałka województwa podkarpackiego 27.05.2013 r.
  • Okręg wyborczy nr 55
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: VIII, VII, VI
  • WWW: http://www.ortyl.senat.pl

Senator VI i VII kadencji

Urodził się 27 czerwca 1954 r. w Mielcu.

W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (specjalność – konstrukcje lotnicze).

W latach 1979–1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Od 1992 do 1998 r. był prezesem, a następnie – w okresie 2002–2005 – pełnomocnikiem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu. W latach 2005–2007 zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W latach 1998–2005 był radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Pełnił w nim funkcję członka zarządu, a  w latach 1998–2002 – wicemarszałka województwa podkarpackiego.

W 1997 r. założył Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości. Obecnie jest jego członkiem. Należy także do Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Akcja Katolicka, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

Od 1980 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność". W okresie 1989–1991 pełnił kolejno funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego komisji zakładowej "Solidarności" WSK PZL i OBR-SK Mielec, a w latach 1990–1991 – wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Przemysłu Lotniczego. W latach 1989–1991 był także członkiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Obrony Narodowej. W VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem Komisji Gospodarki Narodowej.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, zasiada w Radzie Politycznej tej partii.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 55 – powiaty: dębicki, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sędziszowski i strzyżowski.

 

27 maja 2013 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego powołał Władysława Ortyla na stanowisko marszałka województwa.

 

Zespoły parlamentarne


Zespoły senackie