Narzędzia:
Kazimierz Wiatr

Kazimierz Wiatr

  • Okręg wyborczy nr 35
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.kazimierzwiatr.pl

Senator VI i VII kadencji

Urodził się 18 lutego 1955 r. w Krakowie.

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1987 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. -doktora habilitowanego, a w 2002 r. otrzymał tytuł profesora.

Od 1980 r. pracuje w AGH, obecnie jako profesor zwyczajny w zakresie informatyki i elektroniki, kierownik Zespołu Rekonfigurowanych Systemów Obliczeniowych. Od 2004 r. jest dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH. Od 2006 r. przewodniczy Radzie Konsorcjum PIONIER -Polski Internet Optyczny.

Od 1980 r. jest związany z Tarnowem, gdzie prowadził prace badawczo-wdrożeniowe, dotyczące sterowników mikroprocesorowych w Fabryce Silników Elektrycznych TAMEL.

W latach 1998-2002 był doradcą prezesa Rady Ministrów ds. edukacji i wychowania młodego pokolenia.

Kierował i kieruje wieloma projektami badawczymi, opracowywanymi w ramach systemu grantów KBN, MNiSW, NCBiR i NCN. W swoim dorobku ma 7 książek naukowych, ponad 200 artykułów i referatów oraz ponad 30 wdrożeń. Jest też recenzentem w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymał wiele nagród, w tym nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Od ponad 30 lat prowadzi pracę wychowawczą wśród młodzieży. Był jednym z twórców niezależnego ruchu harcerskiego w 1980 r., w szczególności w ramach Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). W stanie wojennym i później pracował w kierownictwie konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Za tę działalność był poszkodowany przez ustrój komunistyczny. Współorganizował, a w latach 2004-2006 przewodniczył Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). Jest Kanclerzem Kapituły Krzyża Honorowego ZHR.

Jest autorem wielu artykułów i raportów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci i młodzieży, współautorem "Raportu o sytuacji polskich rodzin" i "Programu polityki prorodzinnej państwa".

Jest prezesem Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, EUROMICRO (The European Organisation for Information and Microelectronics), IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz IEEE - Computer Society. Jest też członkiem Konwentu na rzecz utworzenia Akademii Tarnowskiej.

Za pracę niepodległościową odznaczony w 1990 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Jest członkiem NSZZ "Solidarność".

W Senacie VI i VII kadencji był przewodniczącym Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. W VI kadencji był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, a w VII kadencji - Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Bezpartyjny.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Okręg wyborczy nr 35 - powiaty: dąbrowski i tarnowski oraz miasto na prawach powiatu Tarnów.