Narzędzia:
Piotr Wach

Piotr Wach

  • Okręg wyborczy nr 52
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:

Senator VI i VII kadencji

Urodził się 23 listopada 1944 r. w Borysławiu (obecnie Ukraina).

W 1968 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1974 r. uzyskał stopień doktora, a w 1983 r. – doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych. W 1998 r. otrzymał tytuł profesora. W latach 1980–1981 odbył staż naukowy w Technical University Delft w Holandii. Współpracuje z niemieckimi i czeskimi uniwersytetami technicznymi w Ostrawie, Stuttgarcie i w Würtzburgu.

W latach 1968–1971 był asystentem na Politechnice Śląskiej, a w okresie 1971–1975 – na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 1975 r. został zatrudniony jako adiunkt w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Od 1977 do 2004 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Automatyzacji i Diagnostyki Układów Elektromechanicznych, a następnie dyrektora Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. W 1991 r. został wybrany na stanowisko rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu i pełnił tę funkcję przed dwie kadencje, do 1996 r. Doprowadził do przekształcenia WSI w Politechnikę Opolską. W latach 1999–2005, również przed dwie kadencje, był rektorem tej uczelni.

W 1996 r. został wybrany do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i do 1999 r. pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Uczelni Technicznych oraz przewodniczącego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym. Oddelegowany przez ministra edukacji narodowej, w latach 1998–2000 pełnił funkcję koordynatora grupy kierującej programu PHARE (międzynarodowego Programu Współpracy w Szkolnictwie Wyższym), a od 2000 do 2002 r. – programu "Multi-lateral higher education co-operation programme".

W latach 2002–2005 był radnym Sejmiku Województwa Opolskiego.

Ma w swoim dorobku 5 książek i 4 monografie oraz ponad 130 artykułów naukowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Komitetu Elektrotechniki PAN.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej. W VII kadencji sprawował funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, a także wiceprzewodniczącego Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Był teżczłonkiem Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 52 – powiat opolski oraz miasto na prawach powiatu Opole.