Narzędzia:

Oświadczenia

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie problemu zażywania tak zwanych dopalaczy (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ustawy o grach hazardowych (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie sposobu oznakowania dróg (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie niedociągnięć legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz wojewódzkich komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie firm ubezpieczeniowych, które naruszają art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. (odpowiedź)

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie inwestycji drogowych na Warmii i Mazurach (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wyłączenia z eksploatacji 300 kilometrów linii kolejowych na Warmii i Mazurach (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie rygorystycznego stosowania prawa zamówień publicznych na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie redukcji 75 etatów policyjnych w garnizonie warmińsko-mazurskim (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie planowanego ograniczenia dofinansowania budowy obwodnicy Olsztyna (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie systemu instytucjonalnego wdrażania funduszy unijnych w okresie 2014-2020 (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie cen podręczników szkolnych (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ustawy o grach hazardowych (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela w sprawie aktualnie realizowanych inwestycji w ramach transportu kolejowego oraz planów na przyszłość (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie dofinansowywania zabytków Warmii i Mazur.(odpowiedź)

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące wniosku państwa Olhy i Sierhija Wasiutów w sprawie nadania im obywatelstwa polskiego.

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska SA w sprawie przyspieszenia prac związanych z budową siedzib w trzech nowych oddziałach Telewizji Polskiej SA: w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim i Olsztynie (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wniosku nr 18138/11 dotyczącego organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, złożonego w otwartym konkursie ofert w programie "Wydarzenia artystyczne", priorytet "Muzyka" (odpowiedź).

 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie podziału środków finansowych z funduszu zapasowego (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie drogi: nr 7 oraz nr 16 (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podziału środków na realizację zadań adopcyjnych w poszczególnych regionach kraju (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie o finansach publicznych (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie gazu łupkowego (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejw sprawie poparcia wniosku profesorów Olhy i Serhiya V. oraz ich synów Oleksandra i Sergiya o nadanie obywatelstwa polskiego (odpowiedź).