Narzędzia:
Ryszard Górecki

Ryszard Górecki

  • Okręg wyborczy nr 86
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.ryszardgorecki.pl

Senator VI i VII kadencji

Urodził się 15 lutego 1951 r. w Dulsku.

W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, a w 1986 r. doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w 1993 r. Odbył kilka długoterminowych staży zagranicznych na uniwersytetach w USA, Japonii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

W 1975 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki. Od 1991 r. jest kierownikiem Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin na Wydziale Biologii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 19961999 był prorektorem ds. nauki tej uczelni. W okresie 1999–2008 – pełnił funkcję pierwszego rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego był współorganizatorem. W latach 20082010 pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii tej uczelni.

Opublikował ponad 150 prac naukowych. Jest współautorem kilku podręczników akademickich i książek naukowych, organizatorem konferencji międzynarodowych i krajowych, m.in. I Konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin.

Jest wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. Należy do Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyńskiego Forum Naukowego i International Society for Seed Science.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W VII kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, był członkiem Komisji Zdrowia. Przewodniczył też Delegacji Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 86powiaty: nidzicki, olsztyński i szczycieński oraz miasto na prawach powiatu Olsztyn.