Narzędzia:

Głosowania w dniu 24-02-2017 na 35. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 19
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 14:32:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Poprawka 1

2 14:33:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Poprawka 2

3 14:33:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Poprawka 3

4 14:33:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Poprawka 4

5 14:34:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Poprawka 5

6 14:34:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

7 14:35:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 14:36:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Poprawka 1

9 14:36:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Poprawka 2

10 14:36:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

11 14:37:27 nie głosował Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 14:39:00 nie głosował Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 14:41:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 14:41:43 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 14:42:49 nie głosował Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Poprawka 1, 3

16 14:43:01 nie głosował Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Poprawka 2

17 14:43:32 nie głosował Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Poprawka 4-7

18 14:43:51 nie głosował Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

19 14:44:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek