Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 24-02-2017 godz. 14:44:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 2 21 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2