Narzędzia:

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Dnia 24-02-2017 godz. 14:39:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 56 0 1 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 0 23 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2