Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dnia 24-02-2017 godz. 14:36:41

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 56 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 55 0 1 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 1 22 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2