Narzędzia:

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Dnia 24-02-2017 godz. 14:43:51

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 78 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 20 2 1 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2