Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 24-02-2017 godz. 14:41:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 0 23 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2