Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Dnia 24-02-2017 godz. 14:34:01

Poprawka 5

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 55 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 21 0 1 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2