Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-12-2011 na 3. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 8
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
14 11:21:55 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Poprawka 1

15 11:22:37 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Poprawka 2

16 11:23:19 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Poprawka 4

17 11:24:00 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Poprawka 5

18 11:24:35 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Poprawka 6

19 11:25:18 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Poprawka 7

20 11:25:58 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

21 11:29:27 nieobecny Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały