Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Dnia 21-12-2011 godz. 11:21:55

Poprawka 1

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8