Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Dnia 21-12-2011 godz. 11:25:18

Poprawka 7

Za: 88 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 8