Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 21-12-2011 godz. 11:29:27

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7