Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Dnia 21-12-2011 godz. 11:24:00

Poprawka 5

Za: 87 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 7