Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Dnia 21-12-2011 godz. 11:25:58

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 7