Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Dnia 21-12-2011 godz. 11:24:35

Poprawka 6

Za: 36 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 7