Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-12-2011 na 3. posiedzeniu Senatu

Za: 7 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
14 11:21:55 za Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Poprawka 1

15 11:22:37 za Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Poprawka 2

16 11:23:19 za Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Poprawka 4

17 11:24:00 za Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Poprawka 5

18 11:24:35 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Poprawka 6

19 11:25:18 za Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Poprawka 7

20 11:25:58 za Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

21 11:29:27 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały