Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Dotychczasowe regulacje prawne określały uprawnienia osób poszkodowanych, w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej w umowach ubezpieczenia wyłącznie z tytułu szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiona nowelizacja zmierza do objęcia analogiczną ochroną osób poszkodowanych z tytułu szkód powstałych poza terytorium naszego kraju.