Narzędzia:

Posiedzenie: 31. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


7 i 8 października 2021 r.