Narzędzia:

Posiedzenie: 1. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


12 i 13 listopada 2019 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


2
Wybór Sekretarzy Senatu

Wniosek o podjęcie uchwały


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wybór Sekretarzy Senatu

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania