Narzędzia:

Wybór Sekretarzy Senatu

Dnia 12-11-2019 godz. 23:53:24

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3