Narzędzia:

Dnia 12-11-2019 godz. 21:09:16

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0