Narzędzia:

Posiedzenie: 1. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


12 i 13 listopada 2019 r.
Stenogram z dnia następnego

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek senior Barbara Borys-Damięcka oraz marszałek Tomasz Grodzki)

(Przybycie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

(Wszyscy wstają) (Oklaski)

(Orkiestra wojskowa gra hymn państwowy)

(Wszyscy śpiewają hymn państwowy)

Otwarcie 1. posiedzenia Senatu RP X kadencji

Przemówienie prezydenta RP

Prezydent RP Andrzej Duda:

Szanowni Państwo Marszałkowie! Szanowne Panie i Panowie Senatorowie! Szanowny Panie Premierze! Dostojni Goście! Szanowni Państwo Prezesi! Wszyscy Wielce Szanowni Państwo!

Otwieram pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jubileuszowe, chciałoby się powiedzieć, X kadencji. (Oklaski)

Bardzo dziękuję za te brawa, ale to są brawa dla państwa. To są brawa dla państwa, które chciałbym jednocześnie połączyć z moimi gratulacjami i podziękowaniami.

Dosłownie kilka godzin temu miałem ten zaszczyt i przyjemność, otwierając pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, podziękować wszystkim polskim wyborcom, podziękować tym 18,5 miliona naszych rodaków, którzy poszli do urn i oddali swój głos w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu, tworząc tym samym frekwencję, jakiej nie widzieliśmy od 1989 r. – 62%. Myślę, że to wielka radość dla nas wszystkich. Dla mnie oczywiście jako prezydenta Rzeczypospolitej, dzisiaj głowy państwa, której zależy na tym, żeby demokracja w Polsce się umacniała, żeby ta obywatelskość w Polsce była coraz większa wraz ze świadomością tego, że warto sprawy brać w swoje ręce, bo głos ma znaczenie, kształtuje Rzeczpospolitą taką, jakiej byśmy chcieli, czasem mówimy: Rzeczpospolitą naszych marzeń. Ale myślę – i mogę to chyba śmiało powiedzieć – że to także bardzo ważne dla państwa jako tych, którzy zostają wybrani. Bo ta frekwencja daje bardzo poważną legitymację, daje taką legitymację, żeby tutaj rzeczywiście prowadzić dyskusję na temat polskich spraw z podniesioną głową, mówiąc, że rzeczywiście jest to miejsce, w którym decydujemy, w którym decydujemy o przyszłości Rzeczypospolitej. To jest właśnie ta pełna natura demokracji, parlamentu składającego się z 2 izb.

Bardzo serdecznie chciałbym państwu pogratulować tych uzyskanych mandatów, pogratulować z wielkim szacunkiem, bo to mandaty uzyskane w okręgach jednomandatowych, a wiec tam, gdzie trzeba dostać głos, zwłaszcza w przypadku tych, którzy już byli senatorami wcześniej, w poprzedniej kadencji, jako pewną aprobatę dla tych zadań, które na siebie się przyjęło, tego, w jaki sposób się je realizowało, jakim było się reprezentantem swojej społeczności regionalnej, lokalnej. Wszystkim państwu z całego serca chciałbym pogratulować tego zwycięstwa wyborczego. Ono jest ważne.

I cieszę się, że dzisiaj w Senacie jest reprezentowane tak szerokie spektrum polityczne, prawie tak szerokie jak w polskim Sejmie. Wierzę głęboko w to, że debaty senackie, które będziemy obserwowali w X kadencji… Warto przypomnieć o tym, że Senat w 1989 r. był tą izbą, która wracała na arenę parlamentarną Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odnawiającą się Rzeczpospolitą, wraz z Rzeczpospolitą powracającą do pełnej suwerenności, do pełnej niepodległości. Już te pierwsze wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej były wyborami w pełni wolnymi i o tym trzeba pamiętać. (Oklaski) Sejm jest IX kadencji, a Senat jest X kadencji właśnie dlatego, że Senat od razu był wybierany w wolnych wyborach. I to jest, można powiedzieć, tradycja Senatu, tego odnowionego, w odnowionej Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie jeszcze raz państwu gratuluję. Wierzę w to, że to będzie dobra kadencja.

Powtórzę to, co powiedziałem 4 lata temu, otwierając pracę Senatu IX kadencji. Powtórzę za panem prezydentem prof. Lechem Kaczyńskim to, co on kiedyś tutaj, otwierając pracę Senatu, powiedział: Senat nie może zostać zlikwidowany… Bo bardzo często słyszymy takie głosy, zresztą w uprawnionej przecież debacie politycznej na tematy ustrojowe, ważne, także i konstytucyjne tematy, na temat tego, jak powinien być zbudowany polski parlamentaryzm, jakie są nasze doświadczenia. Senat, gdy się patrzy na historię, 500 lat naszego parlamentaryzmu, zawsze był wtedy, kiedy Polska była wolna, zawsze był w suwerennej, niepodległej, rzeczywiście prawdziwej, wolnej Polsce. Niech ten Senat zostanie, bo Senat jest jej symbolem, a poza tym jest bardzo ważnym czynnikiem debaty politycznej. Debaty politycznej, którą przecież przez lata ja także miałem zaszczyt tutaj wraz z państwem prowadzić: jako wiceminister sprawiedliwości przed laty, kiedy zaczynałem swoją drogą polityczną, a później jako minister w Kancelarii Prezydenta, w kancelarii pana prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego. Bywałem tutaj wielokrotnie i ci z państwa, którzy swoje mandaty senackie sprawują od dawna czy którzy wcześniej sprawowali swoje mandaty poselskie, znają mnie z tamtych lat. Zawsze bardzo szanowałem pracę Senatu, uważałem, że rzeczywiście jest to… Niektórzy się podśmiechiwali – państwo to wiecie – mówili: no, izba zadumy, izba refleksji. Właśnie tak, ale w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo bardzo często to izba bardzo, bardzo, bardzo fachowej refleksji, w której z dużym spokojem dyskutowano na tematy będące często – przykro to mówić – swoistym przedmiotem wręcz awantury politycznej w Sejmie.

Zresztą muszę państwu powiedzieć, że dzisiaj jestem zbudowany. Prosiłem, apelowałem do państwa posłów o pewną zmianę tonu debaty sejmowej w tej kadencji, o to, żeby starać się jednak inaczej spojrzeć na obowiązki poselskie, inaczej spojrzeć na to, czego oczekują obywatele od posłów. To, co dzisiaj przed chwilą się stało, te głosowania, które stworzyły tak wielką legitymację, ale zarazem tak duże zobowiązanie dla pani marszałek Elżbiety Witek, te głosy, które padły, przecież z różnych stron sali sejmowej, głosy Koalicji Obywatelskiej, która wstrzymała się od głosowania, nie zagłosowała przeciwko tej kandydaturze, nie wystawiła swojego kandydata, ten pozytywny głos Polskiego Stronnictwa Ludowego i partii Kukiz’15, które zagłosowały za kandydaturą pani poseł Elżbiety Witek na marszałka, czy lewicy, która tak jak inne ugrupowania nie zgłosiła swojego kandydata i także poparła tę kandydaturę, pokazuje, że debata w polskim parlamencie, dyskusja może być inna, może być konstruktywna. To oczywiście stwarza zobowiązanie dla pani marszałek.

Myślę, że warto pochylić się także nad postulatami, które padły w tamtej izbie, takimi jak pakiet obywatelski. Myślę, że powinien on zostać co najmniej przedyskutowany i przemyślany. To był kiedyś bardzo ważny postulat. Myślę, że warto do niego wrócić, porozmawiać na ten temat.

Te głosy były dzisiaj ważne. Myślę, że zbudowały one bardzo wielu naszych rodaków, którzy tę debatę, tę transmisję oglądali w telewizji. Pokazały one, że jednak może być inaczej w polskim Sejmie. Mam nadzieję, że właśnie takie zachowania i działania, jakie obserwujemy dzisiaj, pozostaną standardem sejmowym w tej kadencji i zmienią stosunek do Sejmu wielu obywateli, którzy niestety w ostatnich latach bardzo często patrzyli krytycznie na to, co tam się działo, na niektóre zachowania, które można było tam obserwować, także wobec opozycji, która w demokracji jest czymś naturalnym.

Sam byłem posłem opozycji i doskonale pamiętam te czasy. Ja cały czas byłem posłem opozycji jako poseł, taka jest prawda. Było wtedy wiele konstruktywnych debat. Oczywiście mieliśmy świadomość tego, że jesteśmy w mniejszości, a większość decyduje, ale wiele naszych głosów zostało przynajmniej wysłuchanych. Ja mogę powiedzieć, że zawsze starałem się, aby mój głos był merytoryczny, abym nie był uważany za takiego, który jest przeciwko wszystkiemu, ale takiego, który jednak ma coś do zaproponowania.

Mam nadzieję, że taka właśnie będzie ta kadencja Sejmu. Senat zawsze był taki, a ja mam nadzieję, że taka będzie ta kadencja Sejmu. Proszę państwa senatorów, żeby swoje koleżanki i kolegów posłów do tego mobilizowali, żeby rzeczywiście ta praca była bardziej refleksyjna. Oczywiście osób, które są parlamentarzystami, jest znacznie więcej, przez co może troszeczkę trudniej jest wziąć udział w dyskusji. Nie jest to wcale takie łatwe.

To, co działo się w Senacie, zawsze mi imponowało. Myślę, że będzie to Senat ważny, niewykluczone, że będzie to Senat trudny. Nie ma tutaj dzisiaj jednoznacznej większości parlamentarnej, senackiej. Są senatorowie niezależni. Oczywiście większość mandatów zdobył obóz Zjednoczonej Prawicy czy też, jak ja to wolę mówić, zjednoczonych konserwatystów, ale na pewno będzie tu dyskusja, na pewno będzie debata. Myślę, że wiele debat będzie bardzo ciekawych i wiele debat będzie zasługiwało na uwzględnienie.

Państwo doskonale wiecie, ci, którzy obserwowali także moją pracę przez ostatnie lata, że w wielu przypadkach głos Senatu był przeze mnie uwzględniany. Działo się to dużo częściej, niż miało to miejsce w przypadku poprzednich prezydentów. Chcąc nie chcąc, nawet ci z państwa, którzy niekoniecznie zawsze się ze mną zgadzają, muszą przyznać, że wielokrotnie głos opozycji w Senacie był przeze mnie uwzględniany, wtedy kiedy uważałem, że ten głos jest słuszny i służy interesom Rzeczypospolitej i że powinien zostać uwzględniony. Będzie tak nadal, proszę państwa. Dopóki będę prezydentem, dopóty z rozwagą będę podchodził do wszystkich głosów. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że moi przedstawiciele, których widzicie czy których widzieliście państwo do tej pory w czasie prac komisji czy w czasie posiedzeń plenarnych, zawsze relacjonują mi to, co się w Senacie dzieje, relacjonują mi głosy, które tutaj padają. Nie mam żadnych wątpliwości, że nadal tak będzie.

Chcę także podkreślić coś, co przeoczyłem w swoim wystąpieniu sejmowym, a mianowicie to, że będą kontynuowane dyżury, do których się zobowiązałem, dyżury moich przedstawicieli, ministrów w Kancelarii Prezydenta. Będą się one odbywały w siedzibie parlamentu w czasie obrad po to właśnie, żeby można było się bezpośrednio spotkać, podyskutować, złożyć różnego rodzaju propozycje czy postulaty.

Chcę także jeszcze raz powtórzyć, że Pałac Prezydencki jest dla państwa otwarty. Jeżeli ktoś z państwa chce i ma potrzebę się ze mną spotkać, to –możecie państwo być tego pewni – czas zawsze się znajdzie, choć może nie tego samego dnia, kiedy zgłaszana jest taka prośba. Ci z państwa, którzy chcieli się ze mną spotkać, mieli taką możliwość w poprzedniej kadencji Senatu. Chciałbym, żebyście państwo mieli świadomość mojej otwartości na współpracę z Senatem. Będzie tak dopóty, dopóki będę prezydentem Rzeczypospolitej. Chciałbym, żebyście państwo mieli to na względzie.

Uważam, że wiele głosów, które tutaj padają, to głosy niezwykle cenne, ważne w debacie. Bardzo często są to głosy o charakterze eksperckim, co bardzo mocno chcę podkreślić.

Szanowni Państwo, na koniec tego mojego wystąpienia chcę jeszcze raz państwu podziękować. Proszę, żebyście państwo przekazali moje wyrazy szacunku i podziękowania najbliższym. Praca parlamentarna nie jest łatwa, politycy, jakimi państwo jesteście, bardzo często spotykają się z różnego rodzaju krytyką czy atakami – tak to po prostu jest. Chciałabym, żeby pewne obyczaje, które tutaj w Senacie zawsze były, przetrwały i żeby różnego rodzaju gorszące sytuacje się tutaj nie zdarzały. Mam nadzieję, że taka właśnie będzie ta kolejna, tak jak powiedziałem, jubileuszowa, X kadencja. Życzę państwu spokojnej pracy, życzę państwu merytorycznej pracy, życzę państwu jak najmniej napięć i jak najwięcej satysfakcji z tej służby dla Rzeczypospolitej, którą państwo tutaj realizujecie. Życzę powodzenia we wszelkich pracach parlamentarnych. (Oklaski)

Powołanie marszałka seniora na przewodniczącego 1. posiedzenia

Szanowni Państwo, na zakończenie – jak to mówią, last but not least – chcę oświadczyć, iż powołuję panią senator Barbarę Borys-Damięcką na marszałka seniora.

Przemówienie marszałka seniora

Jednocześnie bardzo uprzejmie proszę panią marszałek o dalsze powadzenie obrad. Bardzo dziękuję.

(Wszyscy wstają) (Oklaski)

Marszałek Senior Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję. Proszę siadać.

Bardzo dziękuję panu prezydentowi za powołanie mnie na to zaszczytne stanowisko.

Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy pierwsze posiedzenie X kadencji Senatu, pozwolą państwo, że w pierwszej kolejności w imieniu własnym, jak i w imieniu wszystkich państwa senatorów tu zgromadzonych podziękuję wszystkim Polkom i Polakom, którzy stanęli 13 października do wyborów i udzielili nam tego mandatu. (Oklaski) Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo – zwracam się do Polek i Polaków – bardzo dziękujemy w imieniu całej naszej Izby za zaufanie, jakim państwo nas obdarzyliście. Szczególnie chciałabym podziękować Polkom i Polakom zamieszkałym poza granicami kraju, którzy wyjątkowo licznie stanęli do wyborów, dając pretekst do tego, abyśmy pamiętali, że więź z macierzą to jest nasz obowiązek, przyjemność i nasza służba. Bardzo dziękuję wszystkim Polakom rozsianym na całym świecie. (Oklaski)

Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu prezydentowi za otwarcie pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej X kadencji i za powołanie mnie na stanowisko marszałka seniora.

Pozwolą państwo, że przywitam teraz wszystkich zgromadzonych dzisiaj gości.

Witam serdecznie panią marszałek Elżbietę Witek, marszałek Sejmu IX kadencji. (Oklaski) Witam serdecznie pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów. (Oklaski) Witam marszałków Senatu ubiegłych kadencji: pana Longina Pastusiaka, marszałka Senatu V kadencji… (Oklaski) …pana senatora Bogdana Borusewicza, marszałka Senatu VI, VII i VIII kadencji… (Oklaski) …pana senatora Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu IX kadencji. (Oklaski) Witam pana Antoniego Macierewicza, marszałka seniora Sejmu IX kadencji. (Oklaski) Witam serdecznie Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Salvatore Pinnacchio… przepraszam, Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, dziekana korpusu dyplomatycznego. (Oklaski) Witam serdecznie panią prof. Małgorzatę Gersdorf, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego… (Oklaski) …pana Leszka Mazura, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa… (Oklaski) …pana Wiesława Kozielewicza, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej… (Oklaski) …pana Janusza Drachala, wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. (Oklaski) Pragnę powitać również pana Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich… (Oklaski) …pana Mikołaja Pawlaka, rzecznika praw dziecka… (Oklaski) … pana Jana Nowaka, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych… (Oklaski) …pana Mateusza Szpytmę, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej ‒ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. (Oklaski) Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych gości. (Oklaski)

Szanowni Państwo, rozpoczynając dzisiejsze posiedzenie, mam przywilej wystąpienia… A, przepraszam, bo ja powinnam powitać wszystkich senatorów ‒ panów i panie. Dzień dobry. (Oklaski)

Pozwolę sobie na pewną dygresję, jako że mam za sobą 3 kadencje w Senacie, na pewne uwagi na temat pracy Senatu i tego, co należy do obowiązków. Proszę nie traktować tego jako przemówienia czy wystąpienia, ale jako moją rozmowę z państwem i temat do wspólnego zastanowienia się w czasie naszej pracy.

Szanowni Państwo, Senat, najczęściej określany jako izba zadumy i refleksji, przez wiele osób jest postrzegany jako organ służący li tylko do zatwierdzania tego, co nadejdzie z Sejmu ‒ bez własnego stanowiska, w krótkim, niedającym szans na dywagacje czasie przyjmujący ustalenia sejmowej opcji większościowej rządzących. Jeśli tak było, to nie znaczy, że tak musi być dalej. I my mamy dziś wielką szansę na dokonanie zmian, na lepsze procedowanie ‒ rzetelniejsze i uczciwsze, proobywatelskie i zgodne z prawem.

Jeśli sięgniemy do słownika, to pod hasłem „zaduma” przeczytamy: pogrążenie się w myślach, marzeniach, dumanie, zastanawianie się, myślenie. Z kolei pod hasłem „refleksja” przeczytamy: rozważanie połączone z wyjaśnieniem, tłumaczeniem, przewidywaniem, namysłem. I to wcale nie oznacza, jak niektórzy interpretują, że jest to spowolnienie działań tej Izby, degrengolada, utrudnienia, przewlekłość, lekceważenie, politykierstwo czy bezwład. Te pojęcia słownikowe oznaczają większą odpowiedzialność za podejmowane decyzje, powiązanie działań i decyzji ku lepszej, sprawiedliwszej kondycji obywateli, realizowanie ich oczekiwań i marzeń.

Regulamin Senatu w art. 2 mówi, że pełnimy wolny mandat senatorski, że senatorowie w swojej działalności kierują się dobrem narodu i własnym sumieniem, zaś w ślubowaniu będziemy przyrzekać rzetelne i sumienne wykonywanie swych obowiązków. Ta X kadencja daje szansę i możliwość wszystkim senatorom zrealizowania tych szczytnych celów, bo nie wolno nam zapominać, z czyjego wyboru znaleźliśmy się w tych ławach. To nie partie, rząd czy ślepy traf nas wybrał, wybrali nas obywatele miast, miasteczek, wsi, osiedli, gmin i to są nasi przełożeni, którzy nam zaufali, powierzyli swoje troski, potrzeby i problemy. To oni dali nam ten mandat. Bądźmy im wierni, nie sprawmy im zawodu, pracujmy uczciwie i rzetelnie przez całą kadencję. Utrzymujmy z nimi kontakt, wsłuchujmy się w ich głosy. Korzystajmy też z wiedzy i doświadczeń samorządów. Niech praca ponad podziałami stanie się faktem, a nie pustym frazesem. Ta kadencja daje nam taką szansę. Nie powielajmy złych nawyków poprzedniej, IX kadencji, a były to: pośpiech, brak rzetelnej debaty, tzw. wrzutki ustaw w ostatniej chwili, brak stanowiska Biura Legislacyjnego, bo nie miało ono na to czasu, brak ekspertów i ekspertyz, spotkań i wysłuchań obywatelskich, przewlekłość nocnych posiedzeń i wiele innych mankamentów. Przecież Senat ma swoją moc, może przeprowadzać swoje inicjatywy ustawodawcze, uchwały, wysłuchania publiczne, prowadzić solidną debatę, posługiwać się językiem zrozumiałym dla wyborców. Senat powinien się charakteryzować kulturą bycia i posługiwać dobrą polszczyzną. Senat powinien pełnić rolę edukacyjną, mocniej popularyzować kulturę w szerokim tego słowa znaczeniu, pogłębiać świadomość społeczeństwa w znaczeniu tolerancji, dialogu, wyrównywania szans społecznych, dobrych relacji międzyludzkich i powinien zapobiegać wyniszczającym podziałom w społeczeństwie. Jeśli chodzi o rolę kultury w życiu społecznym, to zadbajmy o to, żeby była ona wolna, niezależna, nieujarzmiona i szeroko dostępna. Pokochajmy naszych twórców, a przynajmniej ich polubmy, bo przynoszą chlubę naszemu narodowi i sławią Polskę na świecie.

Na zakończenie chciałabym państwu powiedzieć, że postanowiłam zaprosić na dzisiejsze posiedzenie panią Olgę Tokarczuk, naszą noblistkę, choć wiem, że ma bardzo dużo bardzo ważnych obowiązków związanych właśnie z Nagrodą Nobla. Zadzwoniłam do niej, bo na wysłanie oficjalnego zaproszenia było już za późno. Niczego nie obiecała, ale poprosiła o chwilę zastanowienia. Następnego dnia otrzymałam od niej SMS i pragnę go państwu odczytać: „Szanowna Pani! Nie chcę przeszkadzać, dzwoniąc w niedzielę, jednak niestety muszę panią poinformować, że w żaden sposób nie będę mogła przyjechać do Warszawy. Piszę mowę noblowską i mam mnóstwo innych tutaj zobowiązań, łącznie z wyjazdem do Francji. Bardzo mi przykro. Pozdrawiam bardzo serdecznie i przesyłam mnóstwo dobrej, jasnej energii naszemu Senatowi. Z szacunkiem – Olga Tokarczuk”. (Oklaski)

I tej dobrej, jasnej energii życzę całej naszej Izbie na nadchodzące 4 lata. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Ślubowanie marszałka seniora

Szanowni Państwo, mam zaszczyt złożyć teraz ślubowanie senatorskie, zgodnie z art. 30 ust. 3 Regulaminu Senatu.

Bardzo proszę wszystkich o powstanie.

(Wszyscy wstają)

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubuję. Dziękuję. (Oklaski)

Proszę usiąść. Ja też…

Powołanie sekretarzy 1. posiedzenia

Na podstawie art. 30 ust. 3 regulaminu Senatu powołuję spośród senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia, a będą to: senator Artur Dunin, senator Aleksander Szwed oraz senator Jerzy Wcisła.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Ślubowanie senatorskie

Teraz, zgodnie z art. 30 ust. 4 Regulaminu Senatu, senatorowie złożą ślubowanie senatorskie. Rota ślubowania zawarta jest w art. 104 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst roty mają państwo senatorowie przygotowany i wyłożony na ławach senatorskich.

Informuję, że zgodnie z art. 30 ust. 5 Regulaminu Senatu senatorowie składają ślubowanie w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania przeze mnie wywołani przez sekretarza pierwszego posiedzenia, powstawszy, wypowiadają słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Zgodnie z art. 104 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

Proszę wszystkich o powstanie.

(Wszyscy wstają)

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dziękuję. Proszę usiąść.

Przypominam, że każdy, kto będzie wyczytany, wstaje.

Zaczynamy od mojej lewej strony sali. Bardzo proszę pana senatora o odczytywanie.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Leszek Czarnobaj.

Leszek Czarnobaj: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Kazimierz Mariusz Kleina.

Kazimierz Kleina: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Sławomir Piotr Rybicki.

Sławomir Rybicki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Bogdan Adam Klich.

Bogdan Klich: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Alicja Paulina Chybicka.

Alicja Chybicka: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Krzysztof Brejza.

Krzysztof Brejza: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Władysław Komarnicki.

Władysław Komarnicki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jolanta Emilia Hibner.

Jolanta Hibner: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Joanna Sekuła.

Joanna Sekuła: Ślubuję.

Stanisław Gawłowski.

Stanisław Gawłowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Janusz Gromek.

Janusz Gromek: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marek Mirosław Plura.

Marek Plura: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Gabriela Anna Morawska-Stanecka.

Gabriela Morawska-Stanecka: Ślubuję.

Wojciech Jan Konieczny.

Wojciech Konieczny: Ślubuję.

Bogdan Michał Borusewicz.

Bogdan Borusewicz: Ślubuję.

Jadwiga Kazimiera Rotnicka.

Jadwiga Rotnicka: Ślubuję.

Beata Maria Małecka-Libera.

Beata Małecka-Libera: Ślubuję.

Danuta Jazłowiecka.

Danuta Jazłowiecka: Ślubuję.

Agnieszka Aleksandra Gorgoń-Komor.

Agnieszka Gorgoń-Komor: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jerzy Feliks Fedorowicz.

Jerzy Fedorowicz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Paweł Antoni Arndt.

Paweł Arndt: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jacek Bury.

Jacek Bury: Ślubuję.

Zygmunt Mieczysław Frankiewicz.

Zygmunt Frankiewicz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Magdalena Maria Kochan.

Magdalena Kochan: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Barbara Grażyna Zdrojewska.

Barbara Zdrojewska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marcin Rafał Bosacki.

Marcin Bosacki: Ślubuję.

Adam Stanisław Szejnfeld.

Adam Szejnfeld: Ślubuję.

Robert Dowhan.

Robert Dowhan: Ślubuję.

Ryszard Jan Świlski.

Ryszard Świlski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Janusz Andrzej Pęcherz.

Janusz Pęcherz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Beniamin Wincenty Godyla.

Beniamin Godyla: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Andrzej Kobiak.

Andrzej Kobiak: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Tomasz Paweł Grodzki.

Tomasz Grodzki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Aleksander August Pociej.

Aleksander Pociej: Ślubuję.

Michał Tomasz Kamiński.

Michał Kamiński: Ślubuję.

Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Bogdan Zdrojewski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Kazimierz Michał Ujazdowski.

Kazimierz Ujazdowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Antoni Mężydło.

Antoni Mężydło: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Agnieszka Maria Kołacz-Leszczyńska.

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marek Stefan Borowski.

Marek Borowski: Ślubuję.

Stanisław Józef Lamczyk.

Stanisław Lamczyk: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Ewa Jolanta Matecka.

Ewa Matecka: Ślubuję.

Wadim Tyszkiewicz.

Wadim Tyszkiewicz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Halina Maria Bieda.

Halina Bieda: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Wojciech Stanisław Ziemniak.

Wojciech Ziemniak: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Ryszard Jakub Bober.

Ryszard Bober: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jan Filip Libicki.

Jan Filip Libicki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Lidia Ewa Staroń.

Lidia Staroń: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Maria Zofia Koc.

Maria Koc: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Dorota Czudowska.

Dorota Czudowska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Janina Zofia Sagatowska.

Janina Sagatowska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Krzysztof Kwiatkowski.

Krzysztof Kwiatkowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Andrzej Michał Pająk.

Andrzej Pająk: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Zdzisław Stanisław Pupa.

Zdzisław Pupa: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Józef Zając.

Józef Zając: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Bogusława Orzechowska.

Bogusława Orzechowska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Grzegorz Czelej.

Grzegorz Czelej: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Mieczysław Józef Golba.

Mieczysław Golba: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jacek Władysław Włosowicz.

Jacek Włosowicz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jan Maria Jackowski.

Jan Maria Jackowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marek Adam Komorowski.

Marek Komorowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Mariusz Krzysztof Gromko.

Mariusz Gromko: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Wiktor Michał Durlak.

Wiktor Durlak: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jerzy Mieczysław Chróścikowski.

Jerzy Chróścikowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Grzegorz Michał Bierecki.

Grzegorz Bierecki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Alicja Maria Zając.

Alicja Zając: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Ewa Maria Gawęda.

Ewa Gawęda: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Józef Mikołaj Łyczak.

Józef Łyczak: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Dorota Jolanta Tobiszowska.

Dorota Tobiszowska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Wiesław Józef Dobkowski.

Wiesław Dobkowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Margareta Budner.

Margareta Budner: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Stanisław Ożóg.

Stanisław Ożóg: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Wojciech Skurkiewicz.

Wojciech Skurkiewicz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Stanisław Karczewski.

Stanisław Karczewski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jan Wincenty Hamerski.

Jan Hamerski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marek Pęk.

Marek Pęk: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Robert Adam Mamątow.

Robert Mamątow: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Rafał Michał Ambrozik.

Rafał Ambrozik: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jacek Bogucki.

Jacek Bogucki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Krzysztof Stanisław Mróz.

Krzysztof Mróz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Michał Seweryński.

Michał Seweryński: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Kazimierz Adam Wiatr.

Kazimierz Wiatr: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jarosław Rusiecki.

Jarosław Rusiecki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Waldemar Jerzy Kraska.

Waldemar Kraska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Przemysław Jacek Błaszczyk.

Przemysław Błaszczyk: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Maciej Adam Łuczak.

Maciej Łuczak: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Włodzimierz Bernacki.

Włodzimierz Bernacki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Stanisław Gogacz.

Stanisław Gogacz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Wojciech Piotr Piecha.

Wojciech Piecha: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Tadeusz Wiktor Kopeć.

Tadeusz Kopeć: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Rafał Józef Ślusarz.

Rafał Ślusarz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Krzysztof Marek Słoń.

Krzysztof Słoń: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Ryszard Bogdan Majer.

Ryszard Majer: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Małgorzata Kopiczko.

Małgorzata Kopiczko: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marek Eryk Martynowski.

Marek Martynowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jerzy Czerwiński.

Jerzy Czerwiński: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Artur Jerzy Dunin.

Artur Dunin: Ślubuję.

Aleksander Jakub Szwed.

Aleksander Szwed: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jerzy Wcisła. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

(Oklaski)

Marszałek Senior Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy jest wśród państwa senatorów ktoś, kto nie złożył ślubowania?

Nie widzę zgłoszeń.

Stwierdzam, że wszyscy obecni na posiedzeniu senatorowie złożyli ślubowanie. I teraz brawa. (Oklaski)

Porządek obrad

Proszę państwa, zgodnie z Regulaminem Senatu porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje:

1. Wybór Marszałka Senatu.

2. Wybór Wicemarszałków Senatu.

3. Wybór Sekretarzy Senatu.

Informuję, że za chwilę zostanie zarządzona przerwa w obradach w celu umożliwienia państwu zgłaszania kandydatur na marszałka Senatu.

Przypominam, że zgłoszenie kandydata na marszałka Senatu powinno być podpisane przez co najmniej 10 senatorów i złożone w gabinecie marszałka Senatu, tj. w pokoju nr 188.

Wysoka Izbo, pragnę poinformować państwa, że pan prezydent zaszczyci nas swoją obecnością do zakończenia wyborów marszałka.

Czy pan prezydent potwierdza?

(Prezydent RP Andrzej Duda: Tak.)

Dziękuję. (Oklaski)

Zarządzam 40-minutową przerwę w obradach i informuję, że w ciągu 20 minut od ogłoszenia przerwy będzie można zgłaszać kandydatury na marszałka Senatu.

Ogłaszam przerwę.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 42 do godziny 17 minut 40)

Wznowienie obrad

Marszałek Senior Barbara Borys-Damięcka:

Wznawiam obrady.

Nie proszę sekretarzy pierwszego posiedzenia o zajęcie miejsc, bo już je zajęli.

Punkt 1. porządku obrad: wybór Marszałka Senatu

Proszę państwa, przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: wybór Marszałka Senatu.

Informuję, że na marszałka Senatu zostały zgłoszone następujące kandydatury – senatora Stanisława Karczewskiego oraz senatora Tomasza Grodzkiego. Zgłoszenia kandydatów znajdują się w drukach nr 1 i nr 2.

Przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Karczewskiego

Proszę senatora Michała Seweryńskiego o przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Karczewskiego.

Senator Michał Seweryński:

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowna Pani Marszałek Senior! Panie i Panowie Senatorowie!

W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, największego klubu w Senacie X kadencji, zgłaszam kandydaturę pana senatora Stanisława Karczewskiego na funkcję marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji. Pan marszałek jest senatorem po raz piąty. Piastuje mandat od 2005 r. Cieszy się wielkim poparciem i zaufaniem wyborców.

Pan marszałek Stanisław Karczewski urodził się 14 listopada 1955 r. w Warszawie. Tutaj ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela, a w 1981 r. – studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny rozpoczął pracę w Szpitalu Rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą. Uzyskał I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Przez wiele lat był ordynatorem Oddziału Chirurgicznego i dyrektorem tego szpitala.

Członek NSZZ „Solidarność”, radny powiatu grójeckiego i województwa mazowieckiego. Od 2004 r. jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość oraz zasiada w Komitecie Politycznym tej partii. W 2011 r. został wicemarszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji i szefem senackiej części Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Był szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w zwycięskich wyborach parlamentarnych w 2015 r.

Wszyscy poznaliśmy pana marszałka Stanisława Karczewskiego jako człowieka wielkiej energii, pracowitego i opanowanego. Prace naszej Izby prowadził spokojnie, sprawnie, z poszanowaniem regulaminu. Dbał o to, by opinia publiczna była informowana o pracach Izby. Senat był zawsze otwarty dla mediów, które miały szeroki dostęp do informacji. Dzięki swojej aktywności pan Stanisław Karczewski doprowadził do zwiększenia znaczenia Senatu. Jego koncyliacyjność, gotowość do współpracy i dialogu ze wszystkimi środowiskami gwarantowała swobodę debaty, a w trudnych sytuacjach – zachowanie spokoju.

Jako marszałek Senatu zintensyfikował współpracę międzyparlamentarną i nadał jej nowy wymiar. Jego doskonałe kontakty z szefami parlamentów wielu krajów stanowią dziś wartość dodaną w naszej dyplomacji. Wzmocnienie więzi z parlamentami naszych sąsiadów, w tym krajów Grupy Wyszehradzkiej, tworzy znakomite podłoże do politycznej współpracy naszych państw i narodów oraz przynosi obopólne korzyści każdemu z partnerów. Nie do przecenienia jest fakt dobrych relacji międzyparlamentarnych dla sytuacji Polonii i Polaków za granicą. W opiekę nad naszymi rodakami pan marszałek bardzo się zaangażował, osiągając znakomite efekty, że wspomnę tylko o środkach finansowych na te cele, które w ubiegłej kadencji bezprecedensowo wzrosły. W ostatniej kadencji pod kierunkiem pana marszałka Stanisława Karczewskiego wzrósł prestiż Senatu, zarówno na forum krajowym, jak i na forum zagranicznym. Kompetencje, doświadczenie, rozsądek i umiar pana senatora Stanisława Karczewskiego sprawiają, że jest doskonałym kandydatem na funkcję marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Panie i Panowie Senatorowie, proszę o udzielenie poparcia kandydaturze pana senatora Stanisława Karczewskiego. (Oklaski)

Marszałek Senior Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Tomasza Grodzkiego

Poproszę teraz pana senatora Bogdana Klicha o przedstawienie kandydatury senatora Tomasza Grodzkiego.

Senator Bogdan Klich:

Panie Prezydencie! Pani Marszałek! Szanowni Państwo!

To jest dla mnie prawdziwa satysfakcja, że z tej trybuny mogę przedstawić kandydaturę na marszałka Senatu pana prof. Tomasza Grodzkiego. Satysfakcja podwójna, po pierwsze dlatego, że większość z nas na tej sali miała okazję go poznać z dobrej strony, po drugie dlatego, że to człowiek, którego droga życiowa układa się w jedną całość, ona ma swoją ciągłość. Prof. Tomasz Grodzki ma za sobą epizod, który jest ważny dla mojego pokolenia, mianowicie epizod pracy opozycyjnej. W trakcie studiów był jednym z czterech przywódców strajków studenckich w roku 1981. To bardzo ważne, kiedy kto swoją działalność społeczną zaczyna. Równocześnie kontynuował studia i po ich zakończeniu poszedł konsekwentnie w kierunku lekarskim, czyli w kierunku, gdzie trzeba się pochylić nad każdym pacjentem, co czynił przez całą swoją drogę życiową. W 1991 r., a zatem już w wolnej Polsce, uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii klatki piersiowej i obronił doktorat. W 1995 r. z kolei został ordynatorem oddziału torakochirurgii szpitala specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie. Potem był dyrektorem szpitala, w latach 1998–2016, a zatem ma także doświadczenie w zarządzaniu, można powiedzieć, jest menedżerem opieki zdrowotnej. W 2003 r. – konsekwentnie naukowo – uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a później tytuł profesorski. Nominację profesorską w 2011 r. wręczał mu prezydent Bronisław Komorowski.

Równocześnie te pierwsze zdarzenia z jego młodości, kiedy angażował się w działalność społeczną, nie pozostały bez śladu. Prof. Tomasz Grodzki był radnym w Szczecinie w latach 2006–2015, a zatem ma za sobą epizod samorządowy. Co więcej, został wybrany w roku 2013 menedżerem rynku zdrowia w kategorii „placówki publiczne” za utworzenie od podstaw ośrodka przeszczepiania płuc w Szczecinie, a zatem ma także doświadczenie i dokonania – zaznaczam: dokonania – jeżeli chodzi o nowatorskie metody leczenia.

No i potem jest to, co już znamy. Pamiętamy prof. Grodzkiego jako tego, który w październiku 2015 r. został senatorem poprzedniej kadencji, IX kadencji, wybranym w Szczecinie Policach, no a teraz, w ostatnich wyborach, zgromadził ponad 149 tysięcy głosów. Ważne jest to, że przyrost głosów, które uzyskał, jest znaczny – z prawie 70 tysięcy do ponad 149 tysięcy. A zatem podwoił liczbę uzyskanych głosów.

Prywatnie prof. Grodzki od ponad 30 lat jest mężem Joanny, także lekarki, okulistki, mają 2 córki, jest zapalonym narciarzem i tenisistą, miłośnikiem trekkingu wysokogórskiego. Biegle włada językiem angielskim, co ma swoje znaczenie przy pełnieniu funkcji marszałka.

Rekomenduję kandydaturę prof. Grodzkiego z pełnym przekonaniem. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Senior Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Głosowanie

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru marszałka Senatu.

Senat wybiera marszałka, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

Przypominam, że nowelizacja Regulaminu Senatu z dnia 1 lutego 2018 r. zniosła wymóg tajnego głosowania w sprawach personalnych, dlatego wszystkie głosowania w Senacie, w tym w sprawie wyboru marszałka Senatu, są jawne.

Informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Senatu został zgłoszony przez grupę senatorów wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego, to jest na podpisanych imieniem i nazwiskiem kartach.

Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom podpisane imieniem i nazwiskiem karty do głosowania w sprawie wyboru marszałka Senatu.

Do przeprowadzenia głosowania imiennego wyznaczam sekretarzy pierwszego posiedzenia: pana senatora Artura Dunina, pana senatora Aleksandra Szweda oraz pana senatora Jerzego Wcisłę.

Informuję, że na karcie do głosowania można postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której nie postawiono żadnego znaku „x” lub postawiono więcej niż jeden znak „x”, zostanie uznana za głos nieważny.

Po wypełnieniu kart do głosowania państwo senatorowie wyczytani przez senatora sekretarza będą wrzucać karty do urny. Bardzo proszę o podchodzenie do urny po wyczytaniu swojego nazwiska, nie wcześniej, mimo że państwo znają kolejność liter w alfabecie. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy oraz sporządzą protokół głosowania w sprawie wyboru marszałka Senatu.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o ich wypełnienie.

Czy każdy z państwa senatorów otrzymał podpisaną swoim imieniem i nazwiskiem kartę do głosowania? Czy ktoś nie otrzymał?

Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.

Dajmy państwu chwilę, jeszcze chwilę, niech państwo spokojnie… Jeszcze nie wywołuj, chwileczkę.

Czy wszyscy są gotowi, proszę państwa? Tak? Możemy?

(Głos z sali: Tak.)

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Jan Filip Libicki…

(Głos z sali: Proszę przynieść…)

Marek Plura…

(Marszałek Senior Barbara Borys-Damięcka: Musisz w drugi koniec sali…)

Rafał Ambrozik,

Paweł Arndt,

Włodzimierz Bernacki,

Halina Bieda,

Grzegorz Bierecki,

Przemysław Błaszczyk,

Robert Bober…

(Głos z sali: Ryszard.)

Ryszard, przepraszam.

Jacek Bogucki,

Marek Borowski,

Bogdan Borusewicz,

Barbara Borys-Damięcka,

Marcin Bosacki,

Krzysztof Brejza,

Margareta Budner…

(Marszałek Senior Barbara Borys-Damięcka: Już się korki robią…)

Jacek Bury,

Jerzy Chróścikowski,

Alicja Chybicka,

Leszek Czarnobaj,

Grzegorz Czelej,

Jerzy Czerwiński,

Dorota Czudowska,

Wiesław Dobkowski,

Robert Dowhan,

Artur Dunin,

Wiktor Durlak,

Jerzy Fedorowicz,

Zygmunt Frankiewicz,

Ewa Gawęda,

Stanisław Gawłowski,

Beniamin Godyla,

Stanisław Gogacz,

Mieczysław Golba,

Agnieszka Gorgoń-Komor,

Tomasz Grodzki,

Janusz Gromek,

Mariusz Gromko,

Jan Hamerski,

Jolanta Hibner,

Jan Maria Jackowski,

Danuta Jazłowiecka,

Michał Kamiński,

Stanisław Karczewski,

Kazimierz Kleina,

Bogdan Klich,

Andrzej Kobiak,

Maria Koc,

Magdalena Kochan,

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,

Władysław Komarnicki,

Marek Komorowski,

Wojciech Konieczny,

Tadeusz Kopeć,

Małgorzata Kopiczko,

Waldemar Kraska,

Krzysztof Kwiatkowski,

Stanisław Lamczyk,

Maciej Łuczak,

Józef Łyczak,

Ryszard Majer,

Beata Małecka-Libera,

Robert Mamątow,

Marek Martynowski,

Ewa Matecka,

Antoni Mężydło,

Gabriela Morawska-Stanecka,

Krzysztof Mróz,

Bogusława Orzechowska,

Stanisław Ożóg,

Andrzej Pająk,

Janusz Pęcherz,

Marek Pęk,

Wojciech Piecha,

Aleksander Pociej,

Zdzisław Pupa,

Jadwiga Rotnicka,

Jarosław Rusiecki,

Sławomir Rybicki,

Janina Sagatowska,

Joanna Sekuła,

Michał Seweryński,

Wojciech Skurkiewicz,

Krzysztof Słoń,

Lidia Staroń,

Adam Szejnfeld,

Aleksander Szwed,

Rafał Ślusarz,

Ryszard Świlski,

Dorota Tobiszowska,

Wadim Tyszkiewicz,

Kazimierz Ujazdowski,

Jerzy Wcisła,

Kazimierz Wiatr,

Jacek Włosowicz,

Alicja Zając,

Józef Zając,

Barbara Zdrojewska,

Bogdan Zdrojewski,

Wojciech Ziemniak.

Dziękuję.

Marszałek Senior Barbara Borys-Damięcka:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?

Dziękuję. Nie ma zgłoszeń.

Poproszę teraz senatorów sekretarzy o dokonanie obliczenia głosów i sporządzenie protokołu głosowania w sprawie wyboru marszałka Senatu.

W związku z powyższym zarządzam 45-minutową przerwę. Dziękuję.

(Głos z sali: Do której?)

Do 19.00, żeby była równa godzina. Do 19.00.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 13 do godziny 19 minut 00)

Wznowienie obrad

Marszałek Senior Barbara Borys-Damięcka:

Punkt 1. porządku obrad: wybór Marszałka Senatu (cd.)

Proszę państwa, wracamy do pracy.

Ogłoszenie wyników głosowania

Przeczytam państwu protokół głosowania imiennego z 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Wyznaczeni przez marszałka seniora do przeprowadzenia głosowania sekretarze Senatu Jerzy Wcisła, Aleksander Szwed i Artur Dunin stwierdzają, że w głosowaniu imiennym w sprawie wyboru marszałka Senatu wydano kart 100. Do urny wrzucono kart 100. Głosów ważnych oddano 100. Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 51. Za kandydaturą senatora Tomasza Grodzkiego głosowało 51 senatorów. (Burzliwe oklaski)

(Głosy z sali: Brawo!)

(Burzliwe oklaski)

Czy ja mogę kontynuować?

(Głosy z sali: Tak.)

(Głos z sali: Pani Marszałek, ale taka radość!)

(Rozmowy na sali)

Proszę mi pozwolić dokończyć odczytywanie protokołu, proszę państwa.

Za kandydaturą senatora Stanisława Karczewskiego głosowało 48 senatorów. Przeciw wszystkim kandydatom głosowało 0 senatorów, wstrzymał się od głosu 1 senator.

(Wyniki głosowania imiennego)

Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskał senator Tomasz Grodzki. (Burzliwe oklaski)

(Senator Stanisław Karczewski składa gratulacje senatorowi Tomaszowi Grodzkiemu)

(Prezydent Andrzej Duda składa gratulacje senatorowi Tomaszowi Grodzkiemu)

Czy ja mogę kontynuować?

(Głosy z sali: Tak.)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat wybrał na marszałka Senatu pana senatora Tomasza Grodzkiego.

Zgodnie z Regulaminem Senatu mam obowiązek zapytać pana senatora Tomasza Grodzkiego, czy przyjmuje funkcję marszałka Senatu.

Senator Tomasz Grodzki:

Nie chcę tu cytować słów naszego świętego, wielkiego papieża Jana Pawła II, ale powiem: przyjmuję. (Oklaski)

Marszałek Senior Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję.

Bardzo proszę pana marszałka o przejście na środek, żebym mogła wręczyć uchwałę i przekazać przewodnictwo obrad.

(Wszyscy wstają) (Oklaski)

Proszę państwa, ja kończę część, która należała do mnie. Bardzo wszystkim państwu dziękuję za kulturę, za atmosferę i za klimat, jaki panował w tej części. Bardzo państwu dziękuję. (Oklaski)

Panie Marszałku, bardzo proszę o przejęcie prowadzenia.

Dziękuję panom sekretarzom.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Tomasz Grodzki)

Przemówienie marszałka Senatu

Marszałek Tomasz Grodzki:

Szanowni Panie i Panowie Senatorowie!

(Marszałek Tomasz Grodzki pokazuje gest „V”)

To jest zwycięstwo! To jest zwycięstwo demokracji! (Oklaski)

(Głosy z sali: Brawo! Brawo!)

Wznoszę ten gest w chwili triumfu, ale nie mojego, ponieważ tę funkcję przyjmuję z wielką pokorą i poczuciem ogromnej odpowiedzialności. Wznoszę ten gest jako przypomnienie czasów, kiedy zwycięstwo było możliwe dzięki solidarności, dzięki wielkiej woli całego narodu.

Przybywam ze Szczecina – ze stolicy Pomorza Zachodniego, z miasta, które najdłużej w swojej historii było stolicą potężnego księstwa. Ale było również duńskie, szwedzkie, przez chwilę francuskie, pruskie i wreszcie, od 74 lat, jest polskie. Zostało zasiedlone przez rzeszę odważnych ludzi, którzy przybyli na te ziemie, niosąc ze sobą swoje tradycje, swoje obyczaje, ale jednocześnie tworząc mieszankę unikalną w skali naszej ojczyzny. Nauczyliśmy się tam, że można, szanując siebie nawzajem, utrzymywać swoje tradycje i żyć w zgodzie, budując dobrobyt zachodnich rubieży Rzeczypospolitej. (Oklaski)

Przybywam również ze świata medycyny, gdzie nie tylko przysięga Hipokratesa, ale i całe nasze wychowanie zobowiązują nas do tego, żeby leczyć wszystkich – od ludzi, których potęga umysłu aż nas onieśmiela, po ludzi wyrzuconych na margines życia, którym trzeba pomóc. I to nas uczy tolerancji. Każdy Polak, każda Polka, każdy obywatel naszego kraju ma równe prawa. I to, że jest różnorodność w naszym narodzie, to jest siła tego narodu, ponieważ za różnorodnością idzie kreatywność. Senat jest emanacją narodu i możemy się tutaj różnić, możemy się spierać, ale jednocześnie musimy pamiętać, że reprezentujemy, jak mało kto, majestat Rzeczypospolitej i potęgę tego narodu. Musimy go strzec i go chronić. (Oklaski)

Senat jest wyższą izbą parlamentu. Jeżeli ktoś myśli, że będziemy tylko hamulcowym dla Sejmu – a w tej kadencji mamy do czynienia z sytuacją szczególną, bo Sejm jest w rękach rządzących, Senat zaś w rękach opozycji – to jest w błędzie. Senat musi tylko i wyłącznie wrócić do swojej roli, czyli zamiast ustanawiania szybkiego prawa, ma ustanawiać dobre prawo. Zamiast procedować nad ustawami w ciągu 24 godzin i potem je poprawiać kilka razy, ma wykorzystać regulaminy senackie i wykonać porządną pracę, od obrad komisji po obrady plenarne, po to, ażeby wysłać dobre prawo.

Senat wreszcie musi pamiętać o tym, że jest, według Frycza Modrzewskiego, tym, który inne władze do szlachetnych uczynków pobudza, od niecnych odwodzi, a emocje studzi. I nic w Rzeczypospolitej ani poza jej granicami bez rady i opinii Senatu zdarzyć się nie powinno. Musimy o tym pamiętać. (Oklaski)

Jeśli z Sejmu przyjdzie do nas dobra ustawa, jeżeli państwo senatorowie w swojej potężnej intelektualnej zdolności, a taką ogromną zdolność widzę na tej sali, uznają, że to jest dobra ustawa, to ją uchwalimy. Jeżeli uznacie państwo, że trzeba ją poprawić, to ją poprawimy. Jeżeli uznacie, że powinniśmy przejawić inicjatywę ustawodawczą i przygotować ustawę senacką, to taką ustawę przygotujemy. Na tym polega praca Senatu i tego będę strzegł.

Chciałbym – i obiecuję to wszystkim, tak jak tu siedzimy – żeby w tej sali królowały przyzwoitość, godność, wzajemny szacunek i honor, a obłuda, kłamstwo i niegodziwość nie miały tu nigdy wstępu. I tego będę pilnował. (Oklaski)

Ktoś powie, że czeka nas trudna kadencja – tu Sejm, tu Senat, tutaj Prawo i Sprawiedliwość, tutaj opozycja. To wszystko prawda, ale można wykorzystać tu np. prostą analogię z fortepianem: muzyka brzmi harmonijnie, jeżeli wykorzystuje się klawisze zarówno czarne, jak i białe. One się różnią, ale jeżeli są umiejętnie używane, to dopiero wtedy muzyka nabiera przynależnego jej piękna. (Oklaski)

Nie będę jak Churchill obiecywał państwu krwi, potu i łez, bo to nie jest ten czas. Będę obiecywał państwu ciężką pracę. Senat musi stanowić przykład dla innych ciał opisanych w konstytucji, przykład tego, że można uprawiać politykę przyzwoicie, normalnie, mając z tyłu i z przodu głowy to, że naszym zadaniem jest czynić życie Polek i Polaków łatwiejszym i znośniejszym w codziennych zmaganiach z egzystencją. Jeżeli będziemy to mieli z tyłu głowy, to – jestem tego pewien – Senat jubileuszowej, X kadencji odegra istotną rolę w zmianie polityki.

Tak się składa, że ci, co mówili o odbudowie pomników, niechcący pobudowali mury między ludźmi. Polaryzacja kiedyś się zaczęła – może teraz nie jest pora, by mówić dlaczego – i polaryzacja w tym społeczeństwie kiedyś się skończy. Wrócimy do normalnego, merytorycznego sporu. Będziemy mogli przy stole wigilijnym i przy każdej innej okazji prowadzić normalny spór czy dialog. Takie jest nasze przesłanie do narodu.

Kończąc, obiecuję państwu ciężką pracę. Starzy senatorowie, senatorowie kilku kadencji, i ci nowi muszą wiedzieć, że w Senacie, jeżeli ktoś chce pracować, to pracy znajdzie aż nadto.

Obiecuję państwu, że każdemu, kto będzie chciał przeprowadzić jakąś inicjatywę, marszałek będzie starał się w miarę swoich możliwości jak najbardziej patronować.

Życzę państwu dalszych owocnych obrad i dziękuję, że uszanowaliście wolę narodu, bo naród w swojej mądrości ‒ często niezrozumiałej, ale głębokiej ‒ zdecydował, że Sejm ma być w rękach rządzących, Senat w rękach opozycji. To jest ogromne wyzwanie dla jednych i drugich, ale jestem przekonany, że ten Senat sprosta temu zadaniu. I obiecuję państwu, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak się stało. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Jeśli państwo pozwolą, to za chwilę zostanie zarządzona przerwa w obradach, a w czasie tej przerwy będzie możliwość zgłaszania kandydatur na wicemarszałków Senatu. I będziemy procedować, głosować nad kandydaturami na wicemarszałków.

Przypominam, że zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez co najmniej 10 senatorów i złożone w gabinecie marszałka Senatu.

Zarządzam godzinną przerwę w obradach, a wcześniej, pozwolicie państwo, pożegnam pana prezydenta. (Oklaski)

W ciągu 20 minut od ogłoszenia przerwy można w gabinecie marszałka zgłaszać kandydatury.

Być może przerwa będzie przedłużona, dlatego że zamierzam wybrać się do pani marszałek Sejmu, do pani Elżbiety Witek z wizytą, ale o tym będziecie państwo oczywiście z wyprzedzeniem poinformowani.

Dziękuję bardzo.

Ogłaszam przerwę.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 17 do godziny 21 minut 00)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu…

(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, ja z wnioskiem formalnym.)

Tak?

(Senator Bogdan Klich: Jeśli można…)

Uzupełnienie porządku obrad

Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W myśl art. 48 chciałbym wnieść o rozszerzenie porządku obrad, tak abyśmy mogli na tym posiedzeniu dokonać wyboru i komisji regulaminowej, i wszystkich innych komisji.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dobrze.

(Senator Bogdan Klich: Dziękuję.)

(Rozmowy na sali)

Czy są głosy w sprawie wniosku formalnego?

(Senator Stanisław Karczewski: Przepraszam, ja może…)

Panie Marszałku Karczewski, bardzo proszę.

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Marszałku…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Mikrofon.)

Tak.

Panie Marszałku, stąd czy stamtąd?

(Marszałek Tomasz Grodzki: Słucham?)

Z tego miejsca czy tam mam podejść?

(Marszałek Tomasz Grodzki: Jak pan marszałek woli.)

To wygodniej będzie mi stąd.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, no, były takie ustalenia… I pierwsze posiedzenie jest przeznaczone na to, na co jest przeznaczone. Takie były ustalenia również klubowe. I nie wiem, dlaczego mamy bez wcześniejszego ustalenia klubowego zmieniać porządek obrad. Było bardzo wiele czasu na rozmowy, rozmowy polityczne, tak żebyśmy elegancko ustalili to między sobą. I zaskakiwanie nas w ostatniej chwili takimi decyzjami jest… No, mógłbym być złośliwy. Zaskakiwanie nas takimi decyzjami o godzinie 21.00 jest naprawdę nieeleganckie, Panie Przewodniczący, Panie Senatorze. Tak że…

(Rozmowy na sali)

Był czas na rozmowę, była możliwość rozmowy.

Czy pan występuje w imieniu klubu, jako przewodniczący klubu?

(Senator Bogdan Klich: Tak, jako…)

Bo przecież mamy przewodniczącego klubu. I dobrym zwyczajem było to, żebyśmy nie rozstrzygali tutaj, w zaskoczeniu, takich kwestii, nie podejmowali takich decyzji, tylko żebyśmy rozmawiali między sobą.

(Głos z sali: Oczywiście.)

No, mówicie państwo o dialogu, o rozmowie. Tak więc rozmawiajmy i prowadźmy dialog. A to nas wszystkich tutaj zaskakuje. No, jesteśmy zamurowani tą informacją, tą propozycją. Ale z pokorą ją przyjmiemy. Jeśli trzeba, będziemy siedzieć nawet do 3.00 w nocy…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Zapewniam…)

…a jeśli trzeba, to będziemy siedzieli również 3 dni. Jesteśmy na to przygotowani, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Zapewniam pana, że… Za chwilę będziemy głosować nad tym wnioskiem, ale jeżeli on zostanie przyjęty, to ten punkt nie będzie realizowany dzisiaj, tylko jutro.

Jestem winien panu senatorowi Martynowskiemu spotkanie z państwa klubem i tylko dlatego musiałem je przesunąć, że uczestniczyłem w uroczystości podania się rządu do dymisji. Na szczęście ta uroczystość była dość krótka.

Ponieważ wpłynął wniosek formalny, zarządzam głosowanie.

Głosowanie

Kto jest za rozszerzeniem porządku obrad?

(Głosy z sali: Nie działa…)

Ja jeszcze kartę muszę wziąć.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę wyświetlić wyniki.

(Głosowanie nr 1)

Wniosek został przyjęty.

Punkt 2. porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu.

Przypominam, że na stanowisko wicemarszałków Senatu zostały zgłoszone następujące kandydatury – wymieniam w kolejności alfabetycznej – pan senator Bogdan Borusewicz, pan senator Michał Kamiński, pan senator Stanisław Karczewski i pani senator Gabriela Morawska-Stanecka.

Zgłoszenia kandydatur spełniają wymogi formalne, więc możemy procedować dalej.

Informuję również, że wpłynął wniosek do marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji o przeprowadzenie głosowania imiennego w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Chciałbym zapytać wnioskodawców… Głosowania – z uwagi na rangę, znaczenie wicemarszałków Senatu oraz na szacunek dla osób, które zostały zgłoszone – będą się odbywały jedno po drugim. Jeżeli wnioskodawcy byliby gotowi wycofać swój wniosek o głosowanie imienne na kartach, to moglibyśmy to przeprowadzić szybciej, za pomocą maszynek, które macie państwo przed sobą. Wniosek złożyli państwo senatorowie Martynowski, Kopiczko, Piecha, Majer itd. Mam pytanie, czy państwo jesteście skłonni wycofać ten wniosek. Jeżeli on zostanie wycofany, to niezwłocznie przystąpimy do głosowania, a jeżeli go podtrzymacie, będziemy musieli przygotować karty do głosowania.

Pan senator Martynowski.

Senator Marek Martynowski:

Ja w imieniu klubu podtrzymuję ten wniosek.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dobrze. A zatem ogłaszam 20-minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania…

(Senator Jan Maria Jackowski: W tej sprawie, Panie Marszałku.)

Tak?

Senator Jan Maria Jackowski:

Ja mam pytanie, jak będzie ta karta przygotowana. Czy każdy z senatorów przy każdym nazwisku kandydata na stanowisko wicemarszałka będzie miał możliwość oddania głosu za, przeciw lub wstrzymania się od głosu? Czy będzie tak zblokowana ta karta, że tylko wstrzymanie się będzie wymagało niepostawienia w ogóle żadnego znaku przy danym kandydacie? To jest szczegół, ale istotny dla przebiegu tego głosowania. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Karta będzie przygotowana analogicznie jak karta przy wyborze marszałka. Ona będzie taka sama, imiennie podpisana. Ponieważ kancelaria musi karty przygotować, ogłaszam 20-minutową przerwę.

(Głos z sali: Mamy gotowe…)

Nie, nie, to są indywidualne…

(Senator Stanisław Karczewski: 4 karty…)

(Senator Stanisław Ożóg: Jedno głosowanie?)

(Rozmowy na sali)

Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 12 do godziny 21 minut 42)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznowienie obrad

Szanowni Państwo! Panie i Panowie Senatorowie!

(Rozmowy na sali)

Punkt 2. porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu (cd.)

Bardzo proszę o zajęcie miejsc, ponieważ powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu.

Informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Senatu został zgłoszony przez grupę senatorów wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego, tj. na podpisanych imieniem i nazwiskiem kartach.

Przypominam, że Senat wybiera nie więcej niż 4 wicemarszałków w głosowaniu imiennym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

Informuję, że przeprowadzimy imienne głosowania nad każdym z kandydatów w kolejności alfabetycznej. I żeby nie tracić czasu, bo karty się przygotowują, proponuję przystąpić do głosowania, zgodnie z kolejnością alfabetyczną… Przypomnę, że na kandydatów na te stanowiska zgłoszeni zostali senator marszałek Bogdan Borusewicz, senator Michał Kamiński, senator marszałek Stanisław Karczewski i senator Gabriela Morawska-Stanecka.

Przedstawienie kandydatury senatora Bogdana Borusewicza

Proszę pana senatora Sławomira Rybickiego o przedstawienie kandydatury pana marszałka, senatora Bogdana Borusewicza.

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

To zaszczyt i duża przyjemność móc przedstawić Wysokiej Izbie, państwu senatorom kandydaturę Bogdana Borusewicza na funkcję wicemarszałka Senatu X kadencji. Bogdan Borusewicz to wybitny opozycjonista z czasów opozycji demokratycznej w PRL-u, legenda „Solidarności”, osoba, która walczyła o wolność, a w wolnej Polsce poprzez pełnienie istotnych funkcji publicznych tę wolność zagospodarowywała. Dla formalności odczytam informację o najważniejszych faktach z życia pana marszałka, choć wszyscy pana marszałka świetnie znamy.

Urodził się 11 stycznia 1949 r. w Lidzbarku Warmińskim. W 1975 r. ukończył historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był, jak wspomniałem, działaczem opozycji demokratycznej. W maju 1968 r. został aresztowany, a następnie skazany na 3 lata więzienia za druk i kolportaż ulotek popierających protesty studentów.

W latach siedemdziesiątych XX w. współorganizował opozycję demokratyczną w Lublinie i na Wybrzeżu. Uczestniczył w akcji pomocy robotnikom Radomia. Został członkiem Komitetu Obrony Robotników. W latach 1977–1978 współtworzył Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Był także redaktorem pism opozycyjnych, bezdebitowych „Robotnik” i „Robotnik Wybrzeża”.

W 1980 r. przygotowywał – i przygotował – słynny, epokowy strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej, wtedy im. Lenina. Współtworzył postulaty strajkowe, postulaty strajkujących załóg. Po wprowadzeniu stanu wojennego kierował strajkiem w Stoczni Gdańskiej w grudniu 1981 r. Potem przez 4 lata ukrywał się i kierował działalnością podziemnych struktur „Solidarności” na Wybrzeżu Gdańskim. W latach 1984–1986 był członkiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Był aresztowany i więziony. Następnie w roku 1988 brał czynny udział w strajkach majowych i sierpniowych, które, jak wiemy, doprowadziły do Okrągłego Stołu, a potem do pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce.

W wolnej Polsce sprawował bardzo wiele funkcji samorządowych, rządowych, publicznych. Był posłem I, II i III kadencji Sejmu. Sprawował wtedy ważną funkcję wiceministra spraw wewnętrznych, odpowiedzialnego m.in. za Policję. Pełnił również funkcje samorządowe. W latach 2001 i 2005 był wicemarszałkiem i członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego. I wreszcie był marszałkiem Senatu, Izby, w której jesteśmy; był marszałkiem VI, VII i VIII kadencji. W kadencji minionej pan marszałek Borusewicz pełnił funkcję wicemarszałka.

W imieniu senatorów klubu Koalicji Obywatelskiej zwracam się o poparcie kandydatury Bogdana Borusewicza do funkcji wicemarszałka Senatu X kadencji. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru pana senatora, marszałka Bogdana Borusewicza na stanowisko wicemarszałka Senatu.

Głosowanie imienne odbywa się przy użyciu podpisanych imieniem i nazwiskiem kart do głosowania. Za chwilę senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia rozdadzą państwu senatorom takie karty. Informuję, że na karcie do głosowania można postawić tylko jeden znak „x”. Karta, na której nie postawiono żadnego znaku „x” lub postawiono więcej niż jeden znak „x”, zostanie uznana za głos nieważny.

Bardzo proszę o rozdawanie kart. Po wypełnieniu kart państwo senatorowie wyczytywani przez senatora sekretarza będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona możliwie krótka przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy oraz sporządzą protokół głosowania imiennego. A potem przystąpimy do analogicznej procedury dotyczącej kolejnych kandydatów.

(Rozmowy na sali)

Po wypełnieniu kart państwo senatorowie wyczytywani przez senatora sekretarza będą zapraszani do wrzucenia karty do urny.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Jan Filip Libicki,

Marek Plura,

Rafał Ambrozik,

Paweł Arndt,

Włodzimierz Bernacki,

Halina Bieda,

Grzegorz Bierecki,

Przemysław Błaszczyk,

Ryszard Bober,

Jacek Bogucki,

Marek Borowski,

Bogdan Borusewicz,

Barbara Borys-Damięcka,

Marcin Bosacki,

Krzysztof Brejza,

Margareta Budner,

Jacek Bury,

Jerzy Chróścikowski,

Alicja Chybicka,

Leszek Czarnobaj,

Grzegorz Czelej,

Jerzy Czerwiński,

Dorota Czudowska,

Wiesław Dobkowski,

Robert Dowhan,

Artur Dunin,

Wiktor Durlak,

Jerzy Fedorowicz,

Zygmunt Frankiewicz,

Ewa Gawęda,

Stanisław Gawłowski,

Beniamin Godyla,

Stanisław Gogacz,

Mieczysław Golba,

Agnieszka Gorgoń-Komor,

Tomasz Grodzki,

Janusz Gromek,

Mariusz Gromko,

Jan Hamerski,

Jolanta Hibner,

Jan Maria Jackowski,

Danuta Jazłowiecka,

Michał Kamiński,

Stanisław Karczewski,

Kazimierz Kleina,

Bogdan Klich,

Andrzej Kobiak,

Maria Koc,

Magdalena Kochan,

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,

Władysław Komarnicki,

Marek Komorowski,

Wojciech Konieczny,

Tadeusz Kopeć,

Małgorzata Kopiczko,

Waldemar Kraska,

Krzysztof Kwiatkowski,

Stanisław Lamczyk,

Maciej Łuczak,

Józef Łyczak,

Ryszard Majer,

Beata Małecka-Libera,

Robert Mamątow,

Marek Martynowski,

Ewa Matecka,

Antoni Mężydło,

Gabriela Morawska-Stanecka,

Krzysztof Mróz,

Bogusława Orzechowska,

Stanisław Ożóg,

Andrzej Pająk,

Janusz Pęcherz,

Marek Pęk,

Wojciech Piecha,

Aleksander Pociej,

Zdzisław Pupa,

Jadwiga Rotnicka,

Jarosław Rusiecki,

Sławomir Rybicki,

Janina Sagatowska,

Joanna Sekuła,

Michał Seweryński,

Wojciech Skurkiewicz,

Krzysztof Słoń,

Lidia Staroń,

Adam Szejnfeld,

Aleksander Szwed,

Rafał Ślusarz,

Ryszard Świlski,

Dorota Tobiszowska,

Wadim Tyszkiewicz,

Kazimierz Ujazdowski,

Jerzy Wcisła,

Kazimierz Wiatr,

Jacek Włosowicz,

Alicja Zając,

Józef Zając,

Barbara Zdrojewska,

Bogdan Zdrojewski,

Wojciech Ziemniak.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Czy państwo senatorowie oddali głosy? Mniemam, że tak.

Dziękuję bardzo.

Proszę teraz panów senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania imiennego.

Zarządzam 15-minutową przerwę.

(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 01 do godziny 22 minut 16)

Wznowienie obrad

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznawiam obrady.

Punkt 2. porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu (cd.)

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.

Ogłoszenie wyników głosowania

Pozwolicie państwo, że odczytam protokół głosowania imiennego z 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru senatora Bogdana Borusewicza na wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania sekretarze… Jeżeli pozwolicie, to pominę to, będzie to w protokole.

Wydano kart 100. Do urny wrzucono kart 100. Głosów ważnych oddano 99, zatem wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 50. Za kandydaturą senatora Bogdana Borusewicza głosowało 90 senatorów… (Oklaski) …przeciw było 4 senatorów, wstrzymało się 5 senatorów.

(Wyniki głosowania imiennego)

Podjęcie uchwały

Gratuluję, Panie Marszałku. Wręczenie uchwały odbędzie się po zakończeniu czwartego głosowania.

I teraz… Nie chcę używać żartu, ale powiem: wznawiamy obrady. I powracamy do wyboru wicemarszałków Senatu. To ta sama procedura, jeżeli państwo pozwolicie, będę starał się ją skracać.

Przystępujemy do wyboru pana senatora Michała Kamińskiego na wicemarszałka Senatu.

Przedstawienie kandydatury senatora Michała Kamińskiego

Proszę pana senatora Ryszarda Bobera o przedstawienie kandydatury senatora Michała Kamińskiego.

Senator Ryszard Bober:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pragnę z wielką przyjemnością zarekomendować Wysokiej Izbie kandydaturę pana senatora Michała Kamińskiego na stanowisko wicemarszałka Senatu.

Na pewno wyróżnia się on spośród nas wyjątkową fryzurą, co jest niebywałe na tej sali. Ale pozwolą państwo, że przytoczę też kilka faktów z jego bogatej biografii.

Urodzony w Warszawie w 1972 r. Absolwent Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Były dziennikarz radiowo-prasowy, doświadczony parlamentarzysta, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III, IV oraz VIII kadencji; poseł do Parlamentu Europejskiego V, VI i VII kadencji, przewodniczący frakcji ECR w Parlamencie Europejskim. Wybrany na senatora X kadencji. W 1999 r. w jednej z dziennikarskich ankiet został wybrany na najlepszego mówcę parlamentu. Były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialny za politykę medialną; były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialny za nadzór nad Centrum Informacyjnym Rządu. Jeden z założycieli think tanku „Instytut Myśli Państwowej”. Odznaczony m.in. ukraińskim Orderem „Za Zasługi” III klasy, portugalskim Krzyżem Wielkiego Orderu Zasługi, Honorary Officer Narodowego Orderu Zasługi – Malta, węgierskim Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Republiki Litewskiej, Prezydenckim Orderem Zasługi – Gruzja, Nagrodą Europejskiego Parlamentu Żydowskiego. Włada biegle 3 językami.

Uzyskał w wyborach do Senatu piąty najwyższy wynik spośród wszystkich senatorów, otrzymując 170,5 tysiąca głosów. Prywatnie, tak jak ja, mąż oraz ojciec 2 córek.

Proszę o poparcie kandydatury Michała Tomasza Kamińskiego na stanowisko wicemarszałka Senatu. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

W tej chwili senatorowie sekretarze rozdają karty.

Głosowanie

Przypominam, że na karcie do głosowania można postawić tylko 1 znak „x”. Karta, na której nie postawiono żadnego znaku lub postawiono więcej niż 1 znak, zostanie uznana za głos nieważny.

Czy każdy z państwa senatorów otrzymał podpisaną swoim imieniem i nazwiskiem kartę do głosowania?

(Głos z sali: Tak.)

Jeśli tak…

(Rozmowy na sali)

Chyba jeszcze chwila.

Poproszę pana sekretarza Jerzego Wcisłę o wyczytywanie kolejno osób i wrzucanie kart do urny.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Jan Filip Libicki,

Marek Plura,

Rafał Ambrozik,

Paweł Arndt,

Włodzimierz Bernacki,

Halina Bieda,

Grzegorz Bierecki,

Przemysław Błaszczyk,

Ryszard Bober,

Jacek Bogucki,

Marek Borowski,

Bogdan Borusewicz,

Barbara Borys-Damięcka,

Marcin Bosacki,

Krzysztof Brejza,

Margareta Budner,

Jacek Bury,

Jerzy Chróścikowski,

Alicja Chybicka,

Leszek Czarnobaj,

Grzegorz Czelej,

Jerzy Czerwiński,

Dorota Czudowska,

Wiesław Dobkowski,

Robert Dowhan,

Artur Dunin,

Wiktor Durlak,

Jerzy Fedorowicz,

Zygmunt Frankiewicz,

Ewa Gawęda,

Stanisław Gawłowski,

Beniamin Godyla,

Stanisław Gogacz,

Mieczysław Golba,

Agnieszka Gorgoń-Komor,

Tomasz Grodzki,

Janusz Gromek,

Mariusz Gromko,

Jan Hamerski,

Jolanta Hibner,

Jan Maria Jackowski,

Danuta Jazłowiecka,

Michał Kamiński,

Stanisław Karczewski,

Kazimierz Kleina,

Bogdan Klich,

Andrzej Kobiak,

Maria Koc,

Magdalena Kochan,

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,

Władysław Komarnicki,

Marek Komorowski,

Wojciech Konieczny,

Tadeusz Kopeć,

Małgorzata Kopiczko,

Waldemar Kraska,

Krzysztof Kwiatkowski,

Stanisław Lamczyk,

Maciej Łuczak,

Józef Łyczak,

Ryszard Majer,

Beata Małecka-Libera,

Robert Mamątow,

Marek Martynowski,

Ewa Matecka,

Antoni Mężydło,

Gabriela Morawska-Stanecka,

Stanisław Mróz…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Krzysztof Mróz.)

(Senator Krzysztof Mróz: Stanisław mam na drugie.)

A, Krzysztof. Faktycznie.

Bogusława Orzechowska,

Stanisław Ożóg,

Andrzej Pająk,

Janusz Pęcherz,

Marek Pęk,

Wojciech Piecha,

Aleksander Pociej,

Zdzisław Pupa,

Jadwiga Rotnicka,

Jarosław Rusiecki,

Sławomir Rybicki,

Janina Sagatowska,

Joanna Sekuła,

Michał Seweryński,

Wojciech Skurkiewicz,

Krzysztof Słoń,

Lidia Staroń,

Adam Szejnfeld,

Aleksander Szwed,

Rafał Ślusarz,

Ryszard Świlski,

Dorota Tobiszowska,

Wadim Tyszkiewicz,

Kazimierz Ujazdowski,

Jerzy Wcisła,

Kazimierz Wiatr,

Jacek Włosowicz,

Alicja Zając,

Józef Zając,

Barbara Zdrojewska,

Bogdan Zdrojewski,

Wojciech Ziemniak.

Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?

(Głosy z sali: Tak.)

Dziękuję bardzo.

Proszę teraz panów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu.

Zarządzam ponownie 15-minutową przerwę.

(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 30 do godziny 22 minut 45)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznowienie obrad

Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.

Punkt 2. porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu (cd.)

Wznawiam obrady.

Ogłoszenie wyników głosowania

Uprzejmie informuję, że w protokole z głosowania imiennego z dnia 12 listopada w sprawie wyboru senatora Michała Kamińskiego na wicemarszałka Senatu ci sami senatorowie sekretarze stwierdzają, że w głosowaniu imiennym w sprawie wyboru senatora Michała Kamińskiego na wicemarszałka Senatu wydano kart 100, do urny wrzucono kart 100, głosów ważnych oddano 100. Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi zatem 51. Za kandydaturą senatora Michała Kamińskiego głosowało 53 senatorów… (Oklaski) …przeciw było 37, wstrzymało się od głosu 10 senatorów.

(Wyniki głosowania imiennego)

Stwierdzam, że senator Michał Kamiński uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów.

Podjęcie uchwały

Gratuluję panu marszałkowi Michałowi Kamińskiemu.

Kontynuujemy głosowania.

Przystępujemy teraz do wyboru pana senatora, marszałka Stanisława Karczewskiego na wicemarszałka Senatu.

Przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Karczewskiego

Proszę pana senatora Michała Seweryńskiego o przedstawienie kandydatury pana senatora marszałka Karczewskiego.

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Miałem już dziś przyjemność prezentować kandydaturę pana marszałka Karczewskiego, zrobię to zatem ponownie w skrócie.

Pan Stanisław Karczewski urodził się 14 listopada 1955 r. w Warszawie. Tu ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Lelewela, a potem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny rozpoczął pracę w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą, z którym jest związany do dnia dzisiejszego. Uzyskał pierwszy i drugi stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, przez wiele lat był ordynatorem oddziału chirurgicznego, dyrektorem szpitala. Był wieloletnim przewodniczącym Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, w latach 1998–2002 radnym powiatu grójeckiego z listy AWS, w latach 2002–2005 radnym sejmiku województwa mazowieckiego z list Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych w 2005 r. został senatorem…

(Rozmowy na sali)

(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę o ciszę.)

…VI kadencji i od tego czasu nieprzerwanie zasiada w Senacie. W kwietniu 2010 r. pełnił funkcję przewodniczącego części senackiej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a 9 listopada 2011 r. został wybrany na wicemarszałka Senatu VIII kadencji. Od 2004 r. jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, zasiada w komitecie politycznym tej partii i jest członkiem jej komisji do spraw etyki. Był szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w zwycięskich wyborach parlamentarnych 2015 r. Marszałek Senatu IX kadencji, od 40 lat żonaty, żona Eliza jest pediatrą, ma 2 córki i 5 wnuków. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania w sprawie wyboru pana senatora, marszałka Stanisława Karczewskiego na wicemarszałka Senatu.

Sekretarze kończą rozdawanie kart.

Informuję ponownie, że karta do głosowania, na której nie postawiono żadnego znaku „x” lub postawiono więcej niż jeden znak „x” zostanie uznana za głos nieważny. Na karcie do głosowania można postawić tylko jeden znak „x”.

Po wypełnieniu kart państwo senatorowie wyczytywani przez senatora sekretarza będą wrzucać te karty do urny.

Bardzo proszę.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Jan Filip Libicki,

Marek Plura,

Rafał Ambrozik,

Paweł Arndt,

Włodzimierz Bernacki,

Halina Bieda,

Grzegorz Bierecki,

Przemysław Błaszczyk,

Ryszard Bober,

Jacek Bogucki,

Marek Borowski,

Bogdan Borusewicz,

Barbara Borys-Damięcka,

Marcin Bosacki,

Krzysztof Brejza,

Margareta Budner,

Jacek Bury,

Jerzy Chróścikowski,

Alicja Chybicka,

Leszek Czarnobaj,

Grzegorz Czelej,

Jerzy Czerwiński,

Dorota Czudowska,

Wiesław Dobkowski,

Robert Dowhan,

Artur Dunin,

Wiktor Durlak,

Jerzy Fedorowicz,

Zygmunt Frankiewicz,

Ewa Gawęda,

Stanisław Gawłowski,

Beniamin Godyla,

Stanisław Gogacz,

Mieczysław Golba,

Agnieszka Gorgoń-Komor,

Tomasz Grodzki,

Janusz Gromek,

Mariusz Gromko,

Jan Hamerski,

Jolanta Hibner,

Jan Maria Jackowski,

Danuta Jazłowiecka,

Michał Kamiński,

Stanisław Karczewski,

Kazimierz Kleina,

Bogdan Klich,

Andrzej Kobiak,

Maria Koc,

Magdalena Kochan,

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,

Władysław Komarnicki,

Marek Komorowski,

Wojciech Konieczny,

Tadeusz Kopeć,

Małgorzata Kopiczko,

Waldemar Kraska,

Krzysztof Kwiatkowski,

Stanisław Lamczyk,

Maciej Łuczak,

Józef Łyczak.

(Rozmowy na sali)

Józef Łyczak.

(Rozmowy na sali)

Józef Łyczak!

(Głos z sali: Idzie.)

Ryszard Majer,

Beata Małecka-Libera,

Robert Mamątow,

Marek Martynowski,

Ewa Matecka,

Antoni Mężydło,

Gabriela Morawska-Stanecka,

Krzysztof Mróz,

Bogusława Orzechowska,

Stanisław Ożóg,

Andrzej Pająk,

Janusz Pęcherz,

Marek Pęk,

Wojciech Piecha,

Aleksander Pociej,

Zdzisław Pupa,

Jadwiga Rotnicka,

Jarosław Rusiecki,

Sławomir Rybicki,

Janina Sagatowska,

Joanna Sekuła,

Michał Seweryński,

Wojciech Skurkiewicz,

Krzysztof Słoń,

Lidia Staroń,

Adam Szejnfeld,

Aleksander Szwed,

Rafał Ślusarz,

Ryszard Świlski,

Dorota Tobiszowska,

Wadim Tyszkiewicz,

Kazimierz Ujazdowski,

Jerzy Wcisła,

Kazimierz Wiatr,

Jacek Włosowicz,

Alicja Zając,

Józef Zając,

Barbara Zdrojewska,

Bogdan Zdrojewski,

Wojciech Ziemniak.

Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Dziękuję.

Proszę teraz panów senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania imiennego.

Kolejna 15-minutowa przerwa.

(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 58 do godziny 23 minut 13)

Wznowienie obrad

Marszałek Tomasz Grodzki:

Punkt 2. porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu (cd.)

Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.

Ogłoszenie wyników głosowania

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół z głosowania imiennego protokół z 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru senatora Stanisława Karczewskiego na wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Wydano kart 100. Do urny wrzucono kart 100. Głosów ważnych oddano 100, wymagana bezwzględna większość głosów wynosi zatem 51. Za kandydaturą senatora Stanisława Karczewskiego głosowało 82 senatorów… (Oklaski) …przeciw było 3 senatorów, wstrzymało się od głosu 15 senatorów.

(Wyniki głosowania imiennego)

Stwierdzam, że pan senator Stanisław Karczewski uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów.

Podjęcie uchwały

Gratuluję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Przedstawienie kandydatury senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej

Przystępujemy teraz do wyboru pani senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej na wicemarszałka Senatu.

Poproszę pana senatora Wojciecha Koniecznego o przedstawienie kandydatury pani senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, a sekretarzy – o dyskretne rozdawanie kart.

Senator Wojciech Konieczny:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt przedstawić dziś…

(Rozmowy na sali)

(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo proszę o skupienie i uwagę.)

…kandydaturę pani Gabrieli Morawskiej-Staneckiej na stanowisko wicemarszałka Senatu.

Proszę państwa, Gabriela Morawska-Stanecka urodziła się 17 marca 1968 r. w Szczyrku. W 1991 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską napisała w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem prof. Stanisława Waltosia. W latach 1991–1993 odbywała aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, którą ukończyła egzaminem sędziowskim. W tym samym roku zdała również uzupełniający egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W latach 1994–1998 pracowała jako radca prawny, w latach 1998–2007 wykonywała zawód notariusza, po czym powróciła do zawodu radcy prawnego. W 2011 r. uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. Działalność prawniczą prowadziła najpierw jednoosobowo, a później jako partner spółki. W roku 2008 ukończyła podyplomowe studia latynoamerykańskie w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

W pracy zawodowej zajmowała się m.in. procesami restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, współpracując z Nadwiślańską Spółką Węglową SA, następnie Kompanią Węglową SA, którą zresztą współtworzyła, i Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA. Prowadziła procesy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, obsługę prawną spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek z udziałem zagranicznym. Posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa nieruchomości, prawa spółek i prawa mieszkaniowego, jak również funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności spółek Skarbu Państwa. Prowadziła projekty połączenia, przekształcenia, podziału spółek, w tym również transgraniczne. W latach 2009–2010 była członkinią Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego SA.

Posiada wszechstronną wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe w zakresie prawa medycznego. Od 2008 r. zajmowała się prawną obsługą podmiotów leczniczych, skupiając się na zagadnieniach prawnych związanych z kontraktowaniem świadczeń leczniczych, dochodzeniem roszczeń od Narodowego Funduszu Zdrowia, badaniami klinicznymi, bieżącą działalnością podmiotów leczniczych, prowadzeniem w ich imieniu procesów związanych z tzw. szkodami medycznymi. Prowadziła również szkolenia dla lekarzy w tym zakresie. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe „prawo medyczne i bioetyka” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W samorządzie adwokackim pełniła funkcję przewodniczącej Koła Przyjaciół Czworonogów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Jest również członkinią Zespołu do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Współpracowała z organizacjami pozarządowymi, w tym z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Centrum Pro Bono, jak również z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy prowadziła w każdej edycji tej akcji zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i średnich, przybliżając im Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadziła też lekcje prawa dla młodzieży w liceum ogólnokształcącym.

Jest członkinią Stowarzyszenia „Kongres Kobiet” i pełnomocniczką Kongresu w Katowicach. Prowadzi szeroką działalność społeczną oraz edukacyjną związaną z kwestiami równościowymi, prawami kobiet, ochroną przed dyskryminacją.

Sprzeciw wobec dokonywanych po 2015 r. zmian w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, sposobu stanowienia prawa, w tym w szczególności ustaw związanych z funkcjonowaniem sądownictwa, był bezpośrednią przyczyną jej czynnego zaangażowania się w życie polityczne. Najpierw protestowała wobec naruszenia konstytucji i łamania zasady trójpodziału władzy, a następnie wstąpiła do partii Wiosna Roberta Biedronia, tworząc struktury tej partii w okręgu katowickim. Od lutego 2019 r. jest wiceprezeską tej partii. W wyborach do Parlamentu Europejskiego pełniła funkcję pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego „Wiosna” Roberta Biedronia.

W wyborach parlamentarnych do Senatu kandydowała z listy Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu nr 75: Tychy, Mysłowice, powiat bieruńsko-lędziński, uzyskując 64 tysiące 172 głosy.

Prywatnie jest mężatką, mamą 2 córek.

Proszę państwa, jest to osoba młoda, pełna energii, bardzo dobrze wykształcona kobieta. Biegle posługuje się językami angielskim i hiszpańskim, co również ma znaczenie w pełnieniu funkcji wicemarszałka.

Zwracam się z gorącą prośbą do państwa o poparcie kandydatury pani senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej na stanowisko wicemarszałkini Senatu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Jolanta Hibner: Brawo!)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Czy wszyscy państwo otrzymali karty podpisane swoim imieniem i nazwiskiem?

Głosowanie

Informuję, że na karcie do głosowania można postawić tylko jeden znak „x”, ponieważ brak znaku lub więcej niż jeden znak „x” spowoduje, że głos będzie uznany za nieważny.

Proszę pana senatora Jerzego Wcisłę o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Jan Filip Libicki,

Marek Plura,

Rafał Ambrozik,

Paweł Arndt,

Włodzimierz Bernacki,

Halina Bieda,

Grzegorz Bierecki,

Przemysław Błaszczyk,

Ryszard Bober,

Jacek Bogucki,

Marek Borowski,

Bogdan Borusewicz,

Barbara Borys-Damięcka,

Marcin Bosacki,

Krzysztof Brejza,

Margareta Budner,

Jacek Bury,

Jerzy Chróścikowski,

Alicja Chybicka,

Leszek Czarnobaj,

Grzegorz Czelej,

Jerzy Czerwiński,

Dorota Czudowska,

Wiesław Dobkowski,

Robert Dowhan,

Artur Dunin,

Wiktor Durlak,

Jerzy Fedorowicz,

Zygmunt Frankiewicz,

Ewa Gawęda,

Stanisław Gawłowski,

Beniamin Godyla,

Stanisław Gogacz,

Mieczysław Golba,

Agnieszka Gorgoń-Komor,

Tomasz Grodzki,

Janusz Gromek,

Mariusz Gromko,

Jan Hamerski,

Jolanta Hibner,

Jan Maria Jackowski,

Danuta Jazłowiecka…

(Senator Aleksander Pociej: Jackowski!)

Nie ma. Nie ma Jackowskiego.

Michał Kamiński,

Stanisław Karczewski,

Kazimierz Kleina,

Bogdan Klich,

Andrzej Kobiak,

Maria Koc,

Magdalena Kochan,

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,

Władysław Komarnicki,

Marek Komorowski,

Wojciech Konieczny,

Tadeusz Kopeć,

Małgorzata Kopiczko,

Waldemar Kraska,

Krzysztof Kwiatkowski,

Stanisław Lamczyk,

Maciej Łuczak,

Józef Łyczak,

Ryszard Majer,

Beata Małecka-Libera,

Robert Mamątow,

Marek Martynowski,

Ewa Matecka,

Antoni Mężydło,

Gabriela Morawska-Stanecka,

Krzysztof Mróz,

Bogusława Orzechowska,

Stanisław Ożóg,

Andrzej Pająk,

Janusz Pęcherz,

Marek Pęk,

Wojciech Piecha,

Aleksander Pociej,

Zdzisław Pupa,

Jadwiga Rotnicka,

Jarosław Rusiecki,

Sławomir Rybicki,

Janina Sagatowska,

Joanna Sekuła,

Michał Seweryński,

Wojciech Skurkiewicz,

Krzysztof Słoń,

Lidia Staroń,

Adam Szejnfeld,

Aleksander Szwed,

Rafał Ślusarz,

Ryszard Świlski,

Dorota Tobiszowska,

Wadim Tyszkiewicz,

Kazimierz Ujazdowski,

Jerzy Wcisła,

Kazimierz Wiatr,

Jacek Włosowicz,

Alicja Zając,

Józef Zając,

Barbara Zdrojewska,

Bogdan Zdrojewski,

Wojciech Ziemniak.

Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy wszyscy państwo oddali głosy?

(Senator Wojciech Ziemniak: Tak.)

Jeśli tak, to dziękuję bardzo.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu.

Zanim zarządzę przerwę, przypomnę, że czeka nas jeszcze głosowanie nad wyborem 8 sekretarzy stałych Senatu. To głosowanie zostanie przeprowadzone łącznie za pomocą maszynek do głosowania. Proszę tylko o zgłaszanie… (Oklaski)

(Senator Alicja Zając: Dzisiaj?)

Dzisiaj.

Mamy ambitny plan, żeby zakończyć przed 24.00, tak że zarządzam ostatnią 15-minutową przerwę.

(Przerwa w obradach od godziny 23 minut 29 do godziny 23 minut 45)

Wznowienie obrad

Marszałek Tomasz Grodzki:

Punkt 2. porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu (cd.)

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc i jeszcze odrobinę uwagi.

(Rozmowy na sali)

Proszę uprzejmie panie i panów senatorów…

Ogłoszenie wyników głosowania

Protokół głosowania imiennego z 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru pani senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej na wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ci sami sekretarze. Wydano kart 99. Do urny wrzucono kart 99. Głosów ważnych oddano 99, zatem wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 50. Za kandydaturą senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej głosowało 56 senatorów… (Oklaski) …przeciw było 28 senatorów, wstrzymało się od głosu 15 senatorów.

(Wyniki głosowania imiennego)

Stwierdzam, że senator Gabriela Morawska-Stanecka uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Podjęcie uchwały

Gratuluję pani marszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej.

Bardzo proszę o podejście do stołu prezydialnego wybranych wicemarszałków Senatu, gdyż pragnę wręczyć państwu uchwałę.

Pozwolicie, Panowie, że złamię protokół dyplomatyczny i zacznę od kobiety.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada w sprawie wyboru… Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1, w związku z art. 124 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera senator Gabrielę Morawską-Stanecką na wicemarszałka Senatu. Gratuluję. (Oklaski)

Teraz już alfabetycznie. Jeżeli państwo pozwolicie, pominę paragrafy, zresztą te same.

Stwierdzam, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej wybiera senatora Bogdana Borusewicza na wicemarszałka Senatu. Gratuluję. (Oklaski)

Również na podstawie uchwały opartej na tych samych artykułach stwierdzam, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej wybiera senatora Michała Kamińskiego na wicemarszałka Senatu. (Oklaski)

I po raz kolejny, jak powiedział pan prezydent, last but not least, stwierdzam, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 124 konstytucji wybiera senatora Stanisława Karczewskiego na wicemarszałka Senatu. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)

Punkt 3. porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu.

Przypominam, że Senat wybiera ze swojego grona od 6 do 8 sekretarzy Senatu. W tej kadencji uzgodnienia międzyklubowe wskazują, że jest wola wyboru 8 sekretarzy Senatu. Zgodnie z tradycją sekretarzy Senatu wybiera się spośród, generalnie rzecz ujmując, najmłodszych wiekiem senatorów.

Wniosek marszałka Senatu w sprawie wyboru sekretarzy Senatu, zawierający projekt uchwały w tej sprawie, zawarty jest w druku nr 7.

Proszę teraz o minutową przerwę na życzenie pracowników kancelarii, to jest przerwa robocza.

(Rozmowy na sali)

Kontynuujemy pracę. Informuję, że kandydatami na sekretarzy stałych Senatu są – bardzo proszę o skupienie – pan senator Rafał Ambrozik, pan senator Wiktor Durlak, pan senator Mariusz Gromko, pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor, pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, pan senator Aleksander Szwed, pan senator Ryszard Świlski, pan senator Jerzy Wcisła.

Przypominam, że wybór sekretarzy odbywa się łącznie, chyba że Senat postanowi inaczej.

Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Senat wyraził zgodę na przeprowadzenie łącznego głosowania nad wyborem sekretarzy Senatu.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przyjął przedstawioną propozycję.

Głosowanie

Przystępujemy do łącznego głosowania w sprawie wyboru sekretarzy Senatu, za pomocą maszynki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 2)

(Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru Sekretarzy Senatu.

Proszę nowo wybranych panie i panów senatorów sekretarzy o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć państwu uchwały.

(Rozmowy na sali)

Uchwały są jednobrzmiące. Pozwolicie państwo, że odczytam jedną, a pozostałe… Uchwały są jednobrzmiące, jednakowe dla wszystkich.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru sekretarzy Senatu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 17 ust. 1 Regulaminu Senatu, wybiera senatorów: Rafała Ambrozika, Wiktora Durlaka, Mariusza Gromkę, Agnieszkę Gorgoń-Komor, Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, Aleksandra Szweda, Ryszarda Świlskiego, Jerzego Wcisłę na sekretarzy Senatu”.

Gratuluję wszystkim. (Oklaski)

Panie i Panowie Senatorowie, przypominam o obowiązku podpisywania się na liście obecności w każdym dniu obrad, czyli również jutro. Listy obecności są rozłożone przed salą posiedzeń.

Pragnę poinformować, iż od następnego posiedzenia druki senackie będą dostarczane państwu senatorom drogą elektroniczną, tak że kto jeszcze nie pobrał tabletu, to warto, żeby to zrobił.

Przypomnę, że jutro zaczniemy od wyboru komisji regulaminowej, bo ona inicjuje wybory pozostałych komisji, mówiąc najkrócej. Wzory druków do zgłoszenia się do pracy w Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich będą do odbioru w pokoju nr 254 jutro od godziny 8.30.

Dodam jeszcze, że chciałbym, abyście państwo wiedzieli, że moje słowa o tym, że chciałbym, aby Senat tej kadencji pokazał innym ciałom konstytucyjnym, że, spierając się, można pracować dla wspólnego dobra Polek i Polaków… Chciałbym państwu powiedzieć, że gabinet marszałka Senatu jest zawsze otwarty dla wszystkich i jeżeli ktoś będzie miał sprawy czy indywidualne, czy zbiorowe, to będzie tam zawsze mile widziany.

Widzę, że udało nam się zrealizować ambitny plan skończenia przed północą. Zatem ogłaszam przerwę do jutra do godziny…

(Głos z sali: Do której godziny…)

Co?

(Głos z sali: Do której godziny można zgłaszać kandydatów do komisji regulaminowej? Bo wydaje mi się, że to trzeba powiedzieć.)

Od godziny 8.30 do momentu rozpoczęcia posiedzenia Senatu. Ale mam nadzieję, że wszyscy zdążą to zrobić w ciągu pierwszej półgodziny. Tak?

(Głos z sali: Tak.)

Liczę na to, że nie będzie to aż tak skomplikowana czynność.

Przerwa w posiedzeniu

Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 12.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 23 minut 59)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.