Narzędzia:

Posiedzenie: 1. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


12 i 13 listopada 2019 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

3
Powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Wniosek o podjęcie uchwały


4
Wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Wniosek o podjęcie uchwały


5
Powołanie stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


6
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KBFP)


7
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KGNI)


8
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KI)


9
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KKSP)


10
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KNES)


11
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KON)


12
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KPCPP)


13
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KRPSS)


14
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KRRW)


15
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KSTAP)


16
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KSEP)


17
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KSZUE)


18
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KŚ)


19
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KU)


20
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KZ)


Nr głosowania 3
Temat głosowania
Powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Powołanie stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KBFP)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KGNI)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KI)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KKSP)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KNES)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KON)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KPCPP)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KRPSS)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KRRW)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KSTAP)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KSEP)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KSZUE)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KŚ)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KU)

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (KZ)

Wyniki głosowania